Gemi NOR verdikten sonra kiracı yüklemenin gecikeceğini belirtiyor

Gemi NOR verdikten sonra kiracı yüklemenin gecikeceğini belirtiyor

Bilgi Giriş Tarihi 08.11.2017

Gemi NOR verdikten sonra kiracı yüklemenin gecikeceğini belirtiyor

Son dönemde yaşanan bir konu ise şu şekilde cereyan etmiştir. Gemi NOR (Notice of Readiness) verdikten 2 gün sonra, kiracı vagonlarda gecikme olacağını, yükün 1 hafta 10 gün sonra geleceğini, bu seferi iptal etmek istediğini söylemiştir. Bu durumda armatör de 2 günlük zararın ve yeni sefer bağlayana kadar ki vakit kaybının karşılanmasını, bir cancelletion fee verilmesini talep etmiş, makul düzeyde bir para istenmiştir. Sonra bu talep kiracı tarafından reddedilmiş ve yükü getirecekleri belirtilmiştir. Neticede yükleme yaklaşık 1.5 ay sürmüştür. Tabi piyasa kötü olduğu için terminalde her istenilen alınamamakla birlikte, demoraj da navlunla birlikte alınamamıştır. Kiracıya yaptırım uygulama kapsamında gemi tahliye limanına gelmeden önce birkaç gün tutulmuş, demorajı almak için kiracı zorlanmış, ancak anlaşmaya göre armatörün elinin güçlü olmaması nedeniyle yük götürülüp teslim edilmiştir. Hala armatör demorajın bir kısmını alamamış, yarısını almıştır. Diğer yarısı için de uğraş vermeye devam etmektedir. Yani netice olarak bazen ticari kararı iyi vermek gerektiği değerlendirilmektedir. Eğer orada “cancelletion fee” istenmese ve alternatif yük yüklenseydi, bu durumda daha fazla kazanç elde edilebilirdi.  Yani hem demuraj alınamamış, hem piyasa yükselmiş, hem yüksek navlun kaçırılmış ve hem de zaman kaybı yaşanmıştır.
Bu gibi durumlarda “cancelletion fee” almak için oyalanmanın uygun bir hal tarzı olmadığı, yüklemenin hemen yapılarak, sonrasında meseleyle uğraşmanın daha uygun olacağı düşünülmektedir.  Yine diğer bir görüşe göre ancak kiracı “cancel” ederse gemi serbet kalabilmektedir. Bu durumda da zaman oldukça uzayabilmektedir.

Türk Ticaret Kanunu’nda bununla ilgili bir madde bulunmaktadır. Şöyle ki; Bir limana geldiniz ve yükün olmadığını tespit ettiniz. Bu durumda “Notice” vererek geminizi kaldırıp götürebiliyorsunuz. Gelip yükün olmadığını ispat edebiliyorsanız, kiracı ben size yükü 10 gün sonra getireceğim dese de, siz bana süre verdiniz o süre içinde bana malı getirmediniz deyip gidebiliyorsunuz. Ancak bilindiği kadarıyla charter parti de böyle bir madde bulunmamaktadır.