Gemi Sicil İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Umurbey Vatandaş Portalı çalışmaları tamamlanmıştır

Gemi Sicil İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Umurbey Vatandaş Portalı çalışmaları tamamlanmıştır

Bakanlık görev ve yetkileri kapsamında ilgili mevzuatı çerçevesinde gemi, deniz ve içsu araçlarının sicil işlemleri için vatandaş başvurularının portal üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik Umurbey Vatandaş Portalı e-Devlet Entegrasyonu çalışmaları tamamlanmıştır.

Bütün gemiler için isim başvuruları ile “Türk Uluslararası Gemi Sicili ve Milli Gemi Sicili” gemi tasdiknamesi düzenlenmesine yönelik ilk başvuru, nakil, terkin ve ödeme işlemleri için vatandaşların “Umurbey- Denizcilik Vatandaş Portal Girişi” https://www.turkiye.gov.tr/uab-umurbey–denizcilik-vatandasportal- girisi-5190 adresinden başvurularını yapabileceği hususları bildirilmektedir.

 

10/11/2020