Güney Kore Limanlarında Yeni ECA ve Hız Limiti Uygulamaları

Güney Kore Limanlarında Yeni ECA ve Hız Limiti Uygulamaları


GÜNEY KORE LİMANLARINDA YENİ ECA VE HIZ LİMİTİ UYGULAMALARI

Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı (Ministry of Oceans and Fisheries-MOF) tarafından G.Kore’deki seçilmiş bazı limanlar ve çevresindeki ECA (Emmission Control Area) sahalarında hava kalitesini artırmak ve kontrol altında tutabilmek için hava kalitesi kontrol programı (air quality control programme) uygulayacağını bildirmiştir.

Bu program ile bu Liman/sahalarda gemiler maksimum %0.1 sülfürlü yakıt kullanabilecek ve belli bir hız limiti uygulayarak söz konusu programın etkinliğini destekleyecektir. Uygulama aşağıda belirtilen liman ve sahalarda uygulanacaktır.

- Incheon, Pyeongtaek, DangjinArea
- Yeosu, Gwangyangarea
- Busan
- Busan(west) area
- Ulsanarea

Güney Kore’de uygulanacak hava kontrol programı iki bölümden oluşmaktadır.

1. Kükürt Sınırlamaları:

- 1 Eylül 2020’den itibaren limana yanaşıldığında (Aborda/Demirde iken) gemilerin %0.1 kükürt oranlı yakıt kullanması zorunlu olacak ve aşağıdaki periyotlarda bu kuralı uygulayabileceklerdir.

- Aborda iken: Aborda olunduktan 1 saat sonrası ve avara etmeden 1 saat öncesi arasındaki periyot

- Demirde iken: Demiri fundo ettikten 1 saat sonra ve demiri vira etmeden 1 saat öncesi arasındaki periyot

- 1 Ocak 2022’den itibaren ECA sahalarında maksimum %0.1 oranındaki kükürt içeren yakıtları kullanmak zorunlu hale gelecektir.

2. Hız Sınırlaması:

Seçilmiş liman sahaları “VSR (VesselSpeedReduction) Program Deniz Sahaları” olarak tahsis edilmiştir. Her bir saha her bir limandaki seçilen bir fenerden çizilen 20 deniz mili yarıçapındaki bir saha olacak ve uygulamalar bu sahalar içinde geçerli olacaktır. Bu sahalardaki gemilerden konteyner ve araç taşıyan gemiler 12 Kts’den daha fazla, diğer gemiler 10Kts’den daha fazla yapamayacaklardır. Hız sınırlaması ifadesi orijinal metinlerde tavsiye edilen hız sınırlaması olarak geçmektedir.

1. Programa Dahil Olan Gemiler

VSR programı tarafından kapsanacak olan gemiler her bir limanda farklılıklar göstermekte olup genel olarak 3000GT üzerindeki ve yukarıdaki tabloda gösterildiği şekilde gemi tipleri dahil olacaktır.

2. Düşük Sürat Yapılması Halinde Uygulanacak Liman İndirimleri

VSR programı dahilinde, belirtilen limanlara girişte yukarıdaki tabloda sunulan sürat limitlerine uyulduğunda etkilenen gemiler için liman giriş/çıkış ücretlerinde indirim (Ton başına 111 KRW) sağlanacaktır. İndirim tavanı limanlar arasında farklılık gösterebilecektir. Örneğin limanlara daha yüksek süratle giren konteyner gemileri için indirim oranı %30’a kadar çıkabilecekken, diğer gemiler için bu oranlar en fazla %15 olabilecektir.

TAB Tavsiyeleri

Güney Kore’ye ve Güney Kore’den yük taşıyan gemilerimiz bu uygulama içeriğine aşina olmalıdır.

-1 Eylül 2020’den itibaren limana yanaşıldığında (Aborda/Demirde iken) gemilerin %0.1 kükürt oranlı yakıt kullanması zorunlu olacak,

- 1 Ocak 2022’den itibaren bu yazı ekinde belirtilen ECA sahalarında maksimum %0.1 oranındaki kükürt içeren yakıtları kullanmak zorunlu hale gelecektir.
TIKLA

Güney Kore Okyanus ve Balıkçılık Bakanlığı (Ministry of Oceans and Fisheries-MOF) tarafından Güney Kore’deki seçilmiş bazı limanlar ve çevresindeki ECA (Emmission Control Area) sahalarında hava kalitesini artırmak ve kontrol altında tutabilmek için hava kalitesi kontrol programı (air quality control programme) uygulayacağını bildirmiştir.