IMO-Coronavirüs (Covid-19) Pandemisi Süresince Gemiadamı Değişimleri ve Seyahatlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Tavsiye Edilen Çerçeve Protokolü

IMO-Coronavirüs (Covid-19) Pandemisi Süresince Gemiadamı Değişimleri ve Seyahatlerinin Gerçekleştirilmesine İlişkin Tavsiye Edilen Çerçeve Protokolü


1. IMO tarafından 5 Mayıs 2020 tarihinde “Recommended framework of protocols for ensuring safe ship crew changes and travel during the coronavirus (COVID-19) pandemic” başlıklı 61 sayfalık bir protokol IMO’ya üye olan ülkelere ve hükümetler arası kuruluşlara yayımlanmıştır.


Bu protokol IMO’ya danışman statüsünde olan ICS, IAPH, BIMCO, IFSMA, INTERTANKO, P&I Clubs, CLIA, INTERCARGO, InterManager, IPTA, IMCA, INTERFERRY, FONASBA, ITF ve WSC gibi sivil toplum örgütlerinin bir araya gelmesiyle hazırlanarak IMO’ya sunulmuş, IMO da bu çerçeve protokolü destekleyerek yayımlamıştır.


2. Bu protokol gemi adamlarının gemiye katılış ve gemiden ayrılışlarındaki seyahatlerini kolaylaştırmak ve bulaştan korunarak seyahatlerini gerçekleştirmeleri için önemli düzenlemeleri içermekte,


- Gemi adamlarına

- Armatörlük Şirketlerine

- Hükümetlere

- Havayolu Şirketlerine

- Havaalanlarına

- Limanlara


Bu protokolde bahsedilen önemli görevlerin yerine getirilmesini tavsiye etmektedir.


3. Protokol iki alt protokolden oluşmakta, birincisi gemiye katılış, ikincisi ise gemiden ayrılış ve ülkesine dönüş protokolüdür.


Bu protokollere göre gemi adamlarının ayrılış ve katılış arasında yapacakları intikal süresince aşağıdaki dokümanı yanlarında taşımaları istenmektedir. Bu doküman/kayıtlara ilişkin bilgi ve formatlar söz konusu protokolün ekinde bulunmaktadır.


A Evidence of Seafarer Status Document(s)


B Crew Health Self-Declaration Form & Daily Temperature Records


C Employer Letter and Crew Change & Travel Information Sheet


Yine limanlar, havaalanları ve havayolu şirketlerinin uyguladıkları tedbirleri deniz taşımacılığı şirketleri ile gemi adamlarının kullanımlarına sunmak üzere aşağıdaki formları hazırlamaları istenmektedir.


D Port – Crew Change Information Sheet


E Airport – Crew Travel Information Sheet


F Airline – Crew Travel Information Sheet


Konuya ilişkin tarafımızca hazırlanan detaylı bilgi notunu ve protokolün orijinal metnini aşağıdan indirebilirsiniz.

TIKLA
TIKLA

IMO tarafından 5 Mayıs 2020 tarihinde gemi adamı değişimlerini kolaylaştırma ve gemi adamlarının intikalindeki bulaş riskini en aza indirmek için bir çerçeve protokolü yayınlandı. Bu protokolü şirketlerimiz açısından çok önemli düzenlemeleri kapsıyor.