JOINT STATEMENT OF THE INTERNATIONAL MARITIME VIRTUAL SUMMIT ON CREW CHANGES

JOINT STATEMENT OF THE INTERNATIONAL MARITIME VIRTUAL SUMMIT ON CREW CHANGES

Bilindiği üzere COVİD 19 salgını 1 Mart 2020’den itibaren küresel çapta hayatı ve ticareti etkilemeye başlamış ve bundan gemiadamlarımız da etkilenmiştir. Bu süreç içerisinde globalde uluslararası uçuşların durdurulması, birçok ülkenin kendi ülkesinde gemiadamı değişimlerini yasaklaması, konsoloslukların kapanması nedeniyle vizelerin yenilenememesi, havaalanlarının kapanması gibi çok önemli sebeplerle gemiadamı değişimleri yapılamamıştır.

Gemiadamı değişimlerindeki bu sorunların küresel itibarda çözüme kavuşturulamaması ve uluslararası kuruluşların da gayretleriyle çözümlerin uluslararası platformda ciddiyet kazanabilmesi için İngiltere öncülüğünde 13 ülkenin katılımıyla 9 Temmuz 2020’de sanal ortamda “International Maritime Virtual Summit on Crew Changes” başlığı altında bir toplantı düzenlenmiş ve bu toplantı sonrasında ortak bir deklarasyon yayınlanmıştır. Bu deklarasyonda özet olarak gemiadamı değişimlerinin nasıl kolaylaştırılabileceği konusundaki somut tavsiyelere yer verilmiş ve bu 13 ülkenin bu çözümleri uygulayacağı ifade edilmiştir.

IMO 13 Temmuz 2020’de yayımladığı Circular Letter No.4204/Add.24 ile bu deklarasyonu desteklediğini beyan ederek ülkelerin imzacı olarak bu deklarasyona ortak olmalarını istemiştir. Bu sirkülere ve deklarasyona aşağıdan ulaşılabilir.

Türk Armatörler Birliği de bu deklarasyona imzacı olunması konusunu desteklemektedir. Türk Armatörler Birliğince bu konuyu da kapsayan ve gemiadamı değişimleri işlemlerinin kolaylaştırılmasına ilişkin çok kapsamlı öneriler içeren resmi bir yazı 17 Temmuz 2020 tarihinde Denizcilik Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir.

Ortak deklarasyona imza atan 13 ülke şu şekildedir.

 • İngiltere
 • Danimarka
 • Fransa
 • Almanya
 • Yunanistan
 • Endonezya
 • Hollanda
 • Norveç
 • Filipinler
 • Suudi Arabistan
 • Singapur
 • BAE
 • ABD