Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Duyurusu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Duyurusu


Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nce 30.01.2020 tarihi itibariyle "uluslararası halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilen 2019-nCov virüsünden kaynaklanan salgından ülkemiz genelinde uygulanmakta olan korunma tedbirleri kapsamında, KGEM personeli, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezleri operatör ve çalışanları ile özellikle Türk Boğazları ve yetkilendirildiği diğer kılavuzluk hizmet noktalarında vermiş olduğu kılavuzluk hizmeti esnasında kılavuz kaptanlarının olası bir sağlık riski ile karşı karşıya kalmalarını önlemek amacıyla en üst seviyede kişisel koruma önlemlerinin titizlikle uygulanmakta olduğu, ilgili gemi donatanları ve acenteleri nezdinde gemilerin ve acentelerinin alması talep edilen koruyucu tedbirlerin uygulanması titizlikle takip edilmektedir.


Bu hususta hastalıkla etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilebilmesi ve olası bir sağlık riskinden kaçınılması amacıyla Kuruluşları yerleşkelerine yapılan zorunlu ziyaretler dışında tüm görüşmeler ve belge aktarımlarının elektronik posta, telekonferans vb. iletişim araçları ve teknolojileri ile yapılması, özellikle Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerine Acenteler vasıtasıyla iletilmesi talep edilen Yedekli gemi geçiş evraklarının, dijital ortamda; İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi için "splist@kiyiemniyeti.gov.tr", Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi için "splckale@kiyiemniyeti.gov.tr" adreslerinin kullanılması istenmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

KEGM tarafından işlemlerinin ikinci bir duyuruya kadar uzaktan iletişim araçları ile yapılması ve kılavuz kaptanların korunması için gemiler tarafından gerekli tedbirlerin alınması istenmektedir.