Koronavirüs Salgını ile İlgili Olarak Gemi ve Sahil Personeli Etkileşimlerinin Güvenli Bir Şekilde Sağlanmasına Yönelik IMO Rehberi

Koronavirüs Salgını ile İlgili Olarak Gemi ve Sahil Personeli Etkileşimlerinin Güvenli Bir Şekilde Sağlanmasına Yönelik IMO Rehberi


IMO tarafından 6 Mayıs 2020 tarihinde (Sirküler No: 4204/Add.16’nın ekinde) “COVID-19 RELATED GUIDELINES FOR ENSURING A SAFE SHIPBOARD INTERFACE BETWEEN SHIP AND SHORE-BASED PERSONNEL” başlığında yeni bir rehber yayınlanmıştır. IMO’nun 27 Mart 2020 tarihli sirküleri ile yayınladığı rehberi uygulama sahası açısından genişleten ve daha yönetebilir hale getiren bu rehberde gemi personeli ile sahildeki personel arasında pandemi kapsamındaki koruyucu ilişkilerin nasıl yürütüleceği belirlenmiştir. Bu yazımızın ekinde ise hem IMO’nun bu rehber dokümanı ve hem de İMEAK DTO’nun bu konuda hazırladığı yazısı bulunmaktadır.

IMO’ya iletilen bu rehber ICS, IAPH, BIMCO, IACS, IFSMA, IMPA, INTERTANKO, P&I Clubs, CLIA, INTERCARGO, InterManager, IPTA, IMCA, FONASBA, WSC, IMEC ve ISOA kısaltmalarıyla sunulan IMO’ya danışman statüsündeki uluslararası dernekler tarafından da kabul edilmiştir.

Rehber salgının devamı süresince ve geminin bir limanda bulunduğu süre içerisinde gemi personeli ile sahil personeli arasındaki izolasyonu belli seviyelerle sağlamaya yönelik hazırlanmıştır. Sahil personeli ile kastedilen acente personeli, enspektörler, kılavuz kaptanlar, klas personeli, liman personeli, tedarikçiler, şirket personeli, onarım servis ekipleri ve ayrıca gümrük memurları, gümrük polisi, liman devlet kontrolü yapan sörveyörler gibi geminin sahille ilişki içindeyken temas halinde olabileceği tüm sahil personelidir.

Bu uygulamalar şirketten şirkete, kurumdan kuruma, ülkeden ülkeye değişiklikler gösterebilmekte ve bu da uygulanması gerekenler konusunda eksiklikleri ortaya çıkarmakta ve yine salgının gemi personeline veya sahil personeline bulaş riskini artırmaktadır. Bu rehber tüm dünyada bu tedbirleri standart hale getirmeyi hedeflemektedir.

Bu rehberde ayrıca gemi personeli ile sahil personeli arasındaki ilişkilerde uygulanacak tedbirleri tolere edilebilir bir seviyede tutarak risk yönetimiyle bulaş riskini azaltmak da hedeflenmektedir.

Buna göre de riski azaltan ve etkili emniyet kontrol tedbirleri kuran “Kontrol Hiyerarşisi” adı altında bir mekanizma kurulmuştur. Bu mekanizme tamamen salgına yönelik bir risk yönetim planıdır. Bu kontrol hiyerarşisinin Türkçesi İMEAK DTO’nun ekte sunulan yazısında belirtilmiştir.

Bu tedbirler kademeli olarak 5 seviye içermektedir. Birinci seviyede bu kontrol listesi öncelikle gemide yapılacak bir işin uzaktan yapılıp yapılamayacağı sorgusuyla başlamaktadır. Yani gemi personeli ile sahil personelini karşı karşıya getirmeyen bir seviye. Örneğin sörveyi uzaktan yapabilme imkânınız varsa gemiye çıkmadan bu işin halledilmesini öneriyor. Diğer seviyelerden son seviyeye gelene kadar işin yapılış şekliyle alakalı olarak her iki taraf arasında iletişime dayalı tedbirler önerilmeye devam ediyor, beşinci seviye ise gemide bulunmanın ve gemi personeli ile sahil personelinin yüz yüze gelmesinin kaçınılmaz olduğu durumda her iki taraf için de “Kişisel Koruyucu Ekipmanların” tam olarak kullanımını ve buna bağlı risk yönetimini salık veriyor.

Söz konusu kontrol hiyerarşisi basamaklarının gemilerde uygulanması eko sistemimizde bulaşın kontrol altında tutulması, salgının risk yönetiminin doğru bir şekilde yapılması ve yine eko sistem içerisinde standart bir uygulamanın sağlanması açısından önem arz etmektedir.
TIKLA
TIKLA

IMO tarafından 6 Mayıs 2020 tarihinde (Sirküler No: 4204/Add.16’nın ekinde) “COVID-19 RELATED GUIDELINES FOR ENSURING A SAFE SHIPBOARD INTERFACE BETWEEN SHIP AND SHORE-BASED PERSONNEL” başlığında yeni bir rehber yayınlanmıştır. IMO’nun 27 Mart 2020 tarihli sirküleri ile yayınladığı rehberi uygulama sahası açısından genişleten ve daha yönetebilir hale getiren bu rehberde gemi personeli ile sahildeki personel arasında pandemi kapsamındaki koruyucu ilişkilerin nasıl yürütüleceği belirlenmiştir.