Macellan Boğazı ve Patagonia Strait pilotajı konusu değerlendiriliyor…

Macellan Boğazı ve Patagonia Strait pilotajı konusu değerlendiriliyor…

Bilgi Giriş Tarihi 07.11.2017

Macellan Boğazı ve Patagonia Strait pilotajı konusu değerlendiriliyor…

Güney Amerika’da Arjantin ve Şili’de Macellan Boğazı ve Patagonian Strait pilotajının alınıp alınmaması gerekliliği de bu bölgede yaşanan farklı bir durum ortaya çıkarmaktadır.  Macellan Boğazı, Patagonian Strait’e göre çok çok geniş boğaz olmasına rağmen oradaki pilotaj mecburidir. Buna rağmen Patagonia Strait’te pilotaj alma zorunluluğu bulunmamakta, ancak alınmasının faydalı olacağı yönünde bir tavsiye bulunmaktadır. Oysa charter party’de Macellan Boğazının yazdırılmış olması nedeniyle kiracı Patagonia Strait pilotaj ödemesinden kendisini kurtarmıştır. Bu da 30.000 USD’lik bir rakama tekabül etmektedir. Firma bu durumu kendi sigortacıları ile görüştüğünde, konunun charter party’de yazılı olması kapsamında pilotaj alınmasa ve geminin başına o sırada bir şey gelse, bu durumda armatör “Prudent Owner” olarak davranmadığından muhtemelen sıkıntıyla karşılaşılırdı görüşü verilmiştir.

Bu olaydan sonra armatörlük firmasının istediği tavsiye şu şekilde yanıtlanmıştır. “Hiçbir charter partiye “compulsory” ve “customary” pilotaj yazdırmayın, yazdırmamaya çalışın. Time charter partilerde sadece “Pilotaj” olarak bırakmaya çalışın. Çünkü bu bir dispute’ye sebep olabilir, netice itibariyle hangisinin “customary”, hangisinin “recommended”, “compulsory” olduğu bellidir. Bunlar daha sonra sıkıntı çıkarabilir. O nedenle tavsiyemiz ne customary ne compulsory, hiçbir şey yazdırılmaması yönündedir. Sadece pilotaj olarak kalması yeterlidir, charter partide” denmiştir.