Olası İstanbul Depreminde deniz ulaşımının kullanımına ilişkin nasıl bir hazırlık yapılmalı?

Olası İstanbul Depreminde deniz ulaşımının kullanımına ilişkin nasıl bir hazırlık yapılmalı?

Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Sayın Hüseyin Çınar Deniz Ticareti Dergisindeki yazısında olası İstanbul depremine yönelik olarak deniz ulaştırmasının nasıl ele alınması gerektiğini inceledi.

Türk Armatörler Birliği olarak olası İstanbul depreminde alınacak tedbirlere sektörümüz açısından ışık tutmak adına bir ön inceleme yazısı hazırladık. Bu yazının asıl amacı özellikle ilk 72 saat ve müteakiben sonrasında İstanbul’daki deniz ulaştırması vasıtalarının hangi fonksiyon ve görevleri yerine getirebileceği, hangi platformların bu maksatla kullanılabileceği, nasıl bir hazırlık yapılması gerektiği ve tüm bunları kapsayan planlamanın nasıl yerine getirilebileceğini incelemek idi. Burada bir farkındalık yaratmak adına özet olarak değindiğimiz konu aslında böylesine bir deprem anında hayati önem taşımaktadır.

Gölcük depreminde o dönemde teknoloji, imkanlar, hazırlıklar ve farkındalık düzeyimizin yeterli olmaması kayıplarımızı artırırken, deniz ulaştırması yaralı tahliyesinde ve hayat kurtarmada önemli bir rol oynamıştır. İşte buradan elde edilen tecrübelerle gelecekte yaşanabileceklere bir ışık tutmak ve bunun da ötesinde hissettiğimiz sorumluluk bilinci ile deniz ulaştırmasının önemini aktarmak istedik.

Bu çerçevede bu konuya ilişkin hazırlıklara en kısa sürede başlanması, ilgili kurum ve kuruluşların bir araya gelmesi ile bir çalışma başlatılmasının ve bu çalışmanın en kısa sürede tamamlanarak hazırlanacak bir eylem planı kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasının çok önemli olduğunu değerlendirmekteyiz.

 

29.12.2020