Seçilen Kiracıların Mali Yapıları Konusunda Araştırma Yapılması gerekiyor