Seçilen Kiracıların Mali Yapıları Konusunda Araştırma Yapılması gerekiyor

Seçilen Kiracıların Mali Yapıları Konusunda Araştırma Yapılması gerekiyor

Bilgi Giriş Tarihi 08.11.2017

Seçilen Kiracıların Mali Yapıları Konusunda Araştırma Yapılması gerekiyor

Piyasadaki büyük kiracıyı neye göre tanımlayabilirsiniz? En çok gemiyi sirküle eden ve özellikle büyük tonajlı gemiler için sürekli yükü olan kiracıları büyük kiracı diye tanımlayabiliriz.  Sadece buna bakmak da yeterli değil aynı zamanda bu kiracıların mali yapılarının sağlamlığını bilmek de önem arz eder.