Sirküler No: 02 / Türk Armatörler Birliğinin Gemi Sicil Yönetmeliği Taslağı Hakkındaki Görüşleri