Sirküler No: 03 / EEXI Yazılımı Alım Projesi Toplantısı