Sirküler No: 102 / Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ