Sirküler No: 122 / Türk Armatörler Birliği Komitelerine Katılım