Sirküler No: 15 / Türk Deniz Taşımacılığı Güncel Sorunlarının İletilmesi