Sirküler No: 35 / LRIT Uygunluk Belgesi Yetkilendirmeleri hk.