Sirküler No: 39 / İklim Değişikliği Tedbirlerinin Türk Sahipli Gemi Filosuna Etki Değerlendirme Analizi Projesi Kapsamında Anket Doldurulması

ÜYE GİRİŞİ