Sirküler No: 46 / Türk Loydu Çift Klaslı Gemiler Hk.