Sirküler No: 55 / İSTAÇ’ın Atık Alımı Bilgilendirmesi Hk.