Sirküler No: 85 / Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ Taslağı