Türk Armatörler Birliği Bilimsel Komitesi Toplantısı yapıldı