Türk Armatörler Birliği Neptune Declaration’a imzacı kuruluş olarak katıldı.