Türkiye’nin Gemiadamlarını Kilit Personel Olarak Kabul Ettiğine Dair Yazısı IMO tarafından Tüm Üye Ülkelere ve Uluslararası Organizasyonlara Sirküle Edildi.

Türkiye’nin Gemiadamlarını Kilit Personel Olarak Kabul Ettiğine Dair Yazısı IMO tarafından Tüm Üye Ülkelere ve Uluslararası Organizasyonlara Sirküle Edildi.

Denizcilik Genel Müdürü Sayın Ünal Baylan İmzalı Yazı aynı zamanda pandemideki kısıtlamalar esnasındaki uygulamalara da açıklık kazandırmaktadır.

Söz konusu sirkülere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

 

06.01.2021