UNCTAD tarafından “Trade and Development Report 2020 Outlines Path to Avoid -Lost Decade” başlıklı rapor yayınlandı

UNCTAD tarafından “Trade and Development Report 2020 Outlines Path to Avoid -Lost Decade” başlıklı rapor yayınlandı

UNCTAD’ın bu yıl yayınladığı Ticaret ve Kalkınma Raporu  “Kayıp On Yıl” teması ile vurguladı.

Raporda Öne Çıkanlar:

 • Ticaret ve Kalkınma Raporu 2020’de, küresel ekonominin % 4’ün üzerinde küçüleceği, ticaretin yaklaşık beşte bir daralacağı, doğrudan yabancı yatırım % 40’a kadar azalacağı ve para transferlerinin 2020’de 100 milyar doların üzerinde düşeceği belirtilmekte.
 • 90 milyon ila 120 milyon arasında insanın gelişmekte olan dünyada aşırı yoksulluğa itileceği ve 300 milyona yakın insanın gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalacağı değerlendirilmektedir.
 • Yine bu rapora göre “olumsuzluklar ile yoğrulmuş kayıp bir 10 yıldan kaçınmak için, politik tercihler insanlığın bundan zarar görmesini engellemeye yönelik olmalı ve hatta dünya genelinde daha kapsamlı iyileşmeleri teşvik etmelidir.”
 • Dünya, küresel ekonominin işleyişini tehdit eden aşırı eşitsizlik, sürdürülemez borç seviyeleri, ücret durgunluğu, gelişmekte olan dünyadaki zayıf yatırım ve işsizlik ile mücadele etmelidir.
 • Rapor, bazı bölgelerin diğerlerinden daha fazla etkileneceği konusunda uyarıyor: Latin Amerika, Arjantin ve Meksika’da keskin düşüşler ile 2020’de üretimde % 7,6’lık düşüşle muhtemelen en çok etkilenenler arasında yer alıyor; bunun aksine, Doğu Asya’daki büyüme pozitif kalacak ve Çin’in % 1,3 oranında büyümesi bekleniyor.
 • Daha küçük ve açık, gelişmekte olan ekonomiler için, uluslararası toplumun, yerel mali alanı korumak ve genişletmek için mali yardım sağlaması gerekecektir.
 • Bununla birlikte rapor, G20 ve Paris Kulübü’nün seçkin savunmasız gelişmekte olan ülkeler için ikili borç hizmetinin geri ödemelerini askıya alma girişiminin şu ana kadar uygun ülkelerin yalnızca yaklaşık yarısı tarafından gerçekleştirildiğini belirtmektedir.
 • 2020 için yaklaşık 14 milyar ABD doları tutarında geçici borç geri ödeme indirimi sağladığını göstermektedir. Bu tutar, yüksek gelirli gelişmekte olan ülkelerin 2020-2021 kamu dış borcunu geri ödeme programları için 2 trilyon ABD doları ile 2,3 trilyon ABD doları arasındadır.

Rapor, küresel krizi küresel bir toparlanmaya dönüştürmek için bir dizi iddialı çok taraflı önlem önermektedir.  Bunlar şunları içermektedir:

 • Gelişmekte olan ülkelerin mali alanlarını ve ulusal kalkınma stratejilerini desteklemek için Özel Çekme Haklarının (SDR) kullanımının genişletilmesi.
 • Sağlığın İyileştirilmesi için resmi kalkınma yardımları yapılması,
 • Gelişmekte olan ülkelerin COVID-19’a müdahale yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda toparlanma süreci içine girmelerini desteklemek üzere çok taraflı finansman mekanizmaları geliştirilmesi ve uluslararası vergi reformu yapılması
 • Küresel kamu mallarını ve rekabeti teşvik etmek ve şirketlerin ve devletin kredi itibarının uzman bazlı derecelendirmelerini sağlayan uluslararası bir Kamu Kredi Derecelendirme Kuruluşu
 • Küresel Borç Uzmanlar tarafından devlet borçlarının sınırlandırılmasına ilişkin kurumsal hafıza havuzu oluşturulacaktır. Küresel Borç Uzmanları kurumsal veya özel alacaklılardan veya borçlu menfaatlerinden bağımsız, devlet tarafından tekrarlanan likidite krizlerinin seri temerrütlere dönüşmesini önlemek ve devlet borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin kamuya açık bir borç ve kredi verileri sicilinin oluşturulmasını denetleyecektir.

 

Rapora aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

 

15.10.2020