Üye İlişkileri Çalışma Grubu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi