WMU pandemi sürecinde gemiadamlarının yaşantılarına ilişkin bir rapor yayınladı.