Bilimsel Komiteler

TAB Bilimsel Komiteleri; Türk Deniz Ticaretinin sürdürülebilir bir ortamda dengeli bir şekilde büyümesine, deniz ticaret filomuzun nitelik ve nicelik açısından gelişmesine ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak kısa ve uzun vadeli denizcilik politikalarını üreten ve uygulamalar geliştiren bilimsel tabanlı bir platform olmayı ve faaliyetlerini bu doğrultuda sürdürmeyi hedeflemektedir. Bu işlevlerini yerine getirirken aynı zamanda Üniversite-Sektör işbirliğinin geliştirilmesini de amaçlamaktadır. Bu şekilde üniversitedeki bilgi tabanının sektörün ihtiyaçlarıyla eşleştirilmesi sağlanmaktadır. Bilimsel komiteler; bir üst kurul, komiteler ve danışma kurulundan oluşmaktadır.

Bilimsel Komiteler Üst Kurulu


Üst Kurul, komitelerin çalışmasına yönelik karar organıdır. Üst Kurul; komitelerin amaçları ve faaliyet alanları doğrultusunda çalışması ve yönetimi ile ilgili konularda karar alır, komiteleri temsil eder, yıllık çalışma planlarını gözden geçirip karara bağlayarak yönetim kuruluna sunar, danışmanlık hizmetleri konusunda senelik olarak uygulanacak ücret tablolarına karar verir, aldığı kararlar hakkında Yönetim Kuruluna bilgilendirmede bulunur.

Üst Kurul Üyeleri


Tayfun Çebi / Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Düzgit / Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Selma Ergin / İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülşen Altuğ / İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kerim Atamer / İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Harun Şişmanyazıcı/ Ekonomist
Harun Şişmanyazıcı
Direktör

Gemi İşletmeciliği Komitesi


Bu komite tamamıyla deniz taşımacılığının operasyonel alanı ile ilgili bir komitedir. İşletmelerin kurumsallaşması alanında bilgi üretilmesi, analiz ve tahminlerde bulunarak deniz taşımacılığına ve ticaretine yönelik öngörüler oluşturulması, operasyonel anlamda ortaya konulan eksikliklere ilişkin giderici tedbirlerin araştırılması, uluslararası alanda farklı ülkelerin deniz taşımacılığıyla ilgili özellikle rekabet düzleminde benchmarkingler yapılması, faaliyet alanına yönelik araştırma ve incelemelerde bulunulması bu komitenin en önemli amaçlarından bazılarıdır.
Komite bir direktör öğretim üyesi ve yeterli sayıda öğretim üyesi üyeden oluşur.

Üyeler


Prof. Dr. Selma Ergin / İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Öğr. Ü.
Direktör

ARGE Ve İnovasyon Komitesi


Teknolojik dönüşüm ve gelişim odaklı bir komitedir. Türk deniz taşımacılığının günün şartlarına ve geleceğin tasarımlarına göre teknolojik açıdan gelişimini hedefleyen bir komitedir. Deniz taşımacılığının sahadan alınan ihtiyaçlarına ve bilimsel arenada gelişen yeniliklere göre tamamıyla teknoloji alanında projeler geliştirilmesi, bu projelerin sektöre yansıtılması, endüstri 4.0 modeli ve teknolojileri üzerinden deniz taşımacılığımızın hem işletmeler ayağında ve hem de gemiler tarafında dijitalleştirilmesi, bu alanlarda araştırmalar yaparak raporlar hazırlanıp sektöre sunulması ve sektörün farkındalık düzeyinin artırılması, AB projelerindeki finansal gücün proje çalışmaları aracılığıyla sektörümüze aktarılması bu komitenin amaçlarından bazılarıdır.
Komite bir direktör öğretim üyesi ve yeterli sayıda öğretim üyesi üyeden oluşur.

Üyeler


Prof. Dr. Nafiz Arıca / Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Buğra Uğur Çelebi / Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülşen Altuğ/ İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Direktör

Çevre ve Güvenlik Komitesi


Bu komitede temel konu deniz ve hava kirliliğinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapılmasıdır. Bununla birlikte özellikle IMO ve AB’nin çevre ile ilgili regülasyonlarına adaptasyon sağlanması, bu konuda sektörde farkındalık yaratılması, Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlanması için yol haritasının ortaya konulması, deniz güvenliği konusunda yapılacak araştırma ve analizlerin sektör ile paylaşılması ve bu konudaki farkındalık düzeyinin canlı tutulması, çevre ve güvenlik konusunda sektörün bilgilendirilmesi bu komitenin esas amaçlarındandır.
Komite bir direktör öğretim üyesi ve yeterli sayıda öğretim üyesi üyeden oluşur.

Üyeler


Prof. Dr. Ülkü Alver Şahin / İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi - Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Kerim Atamer / İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Direktör

Hukuk ve İstihdam Komitesi


Türk deniz taşımacılığının en önemli alanlarından ikisi hukuk ve istihdam alanıdır. Deniz taşımacılığı çok fazla farklı sektörden paydaşın bir arada bulunduğu bir sektör olması nedeniyle hukuk sorunsalı sektörde önemli bir yer teşkil etmekte ve yargısal anlamda da Türkiye’de deniz taşımacılığında uzmanlaşma yeterli anlamda sağlanamamaktadır. Bu açılardan bakıldığında bu komitenin ana görevlerinden bazıları davalara yönelik yargı unsurlarına deniz taşımacılığının tabiatının anlatılması ve tanıtılması, karşılaşılan davalar üzerinden sıklık arz eden sorunların giderilmesi için sektörün bilgilendirilmesi, uyuşmazlıklar konusunda yol göstericilik yapılması ve doğal olarak alanına ugun ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yapılmasıdır.
İstihdam açısından bakıldığında ise armatörlerin ve personelinin özellikle devlet nezdinde ve diğer karşılaşılan sorunlarına çözüm üretilmesi komitenin ana amaçlarından bir tanesidir.
Komite bir direktör öğretim üyesi ve yeterli sayıda öğretim üyesi üyeden oluşur.

Üyeler


ÜYE GİRİŞİ