Çevre, Güvenlik, Operasyon ve Chartering Komitesi

Gemilerden kaynaklanabilecek deniz ve hava kirliliğinin engellenmesi, buna yönelik iyileştirmeler yapılması yaşayan bir dünya ve gelecek nesillerimize bırakacağımız bir dünya için en önemli konularımızdan biridir.

Bunlarla birlikte uluslararası sularda gemilerimizin güvenliği deniz haydutluğunun devam ettiği sularda, denize yansıyan terör eylemlerinde önem arz etmektedir.

Bunun dışında sahadaki sorunların komiteye gelmesi de bu komitenin operasyon ve chartering komite işlevini de yerine getirmesinden açısından önemli bulunmaktadır.

Bu komite aşağıda belirtilen faaliyetlere ilişkin çalışmalar yapmakta ya da bu faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

1. Özellikle IMO ve AB’nin çevre ile ilgili regülasyonlarına adaptasyon sağlanmasına katkı sağlamak,

2. Bu konuda sektörde farkındalık yaratmak,

3. Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlanması için yol haritası hazırlayarak eylem planlarının gerçekleştirilmesini sağlamak,

4. Denizel çevre konusunda yapılacak araştırmaları desteklemek,

5. Deniz güvenliği konusunda yapılacak araştırma ve analizleri sektör ile paylaşmak ve bu konudaki farkındalık düzeyini canlı tutmak,

6. Sektördeki operasyon ve chartering müdürleri ile bir komisyon kurup sahada karşılaşılan sorunları ele almak ve çözüm üretmek,
iyileştirmek, benchmark toplantıları gerçekleştirmek,

7. Hazırlayacağı veya hazırlatacağı raporlar ile konusunda sektöre yol göstermek ve bu anlamda sektöre katkı sağlamak