Hukuk, Eğitim, 0perasyon, Chartering ve Personel Komitesi

Gemiadamları ve şirket personeli sektörümüzün anahtar çalışanlarıdır. Bu konu pandemi döneminde çok daha iyi anlaşılmış ve görülmüştür. Her mesleğin kendine ait zorlukları olmak üzere denizde çalışmanın da kendine has zorlukları vardır. Gemiadamları başta olmak üzere çalışanların bu zorluklar karşısındaki dayanıklılık gücünü artırmak ve bunları onların adına hafifletmek oldukça önemlidir.

Ayrıca gemideki kazaların ve/veya gemi kazalarının önlenmesi, gemideki emniyetin artırılarak iş kazalarının önüne geçilmesi, gemilerin operasyonel anlamda verimliliğinin artırılması için eğitimin deniz taşımacılığında yaşam boyu eğitime dönüştürülmesi ve bu anlamda tazeleme eğitimleri yapılması önceliklidir.

Bunun dışında sahadaki sorunların komiteye gelmesi de bu komitenin operasyon ve chartering komite işlevini de yerine getirmesinden açısından önemli bulunmaktadır.

Hukuk ise tüm yukarıda belirtilenler ile deniz taşımacılığının olmazsa olmaz parçasıdır.

Bu komite aşağıda belirtilen faaliyetlere ilişkin çalışmalar yapmakta ya da bu faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

1. Gemiadamlarının karşılaştığı zorlukları analiz ederek veya araştırma yapılmasını sağlayarak bu zorlukları hafifletmek üzere tedbirler geliştirmek ve uygulanmasını teşvik etmek,

2. Gemiadamları açısından özellikle sertifikasyon ve belgeler konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla istişarelerde bulunmak,

3. Üniversitelerimizdeki öğrencilerin stajları konusunda geliştirici tebirler ve önlemlerin alınmasını teşvik etmek,

4. Armatörlerimizin gemi personeli açısından karşılaştığı güçlüklere çözümler üretmek ve ilgili kamu ve uluslararası kuruluşlarla görüşmeleri yürütmek,

5. İlgili uluslararası ve ülkemizdeki sendikalarla ilişkileri sürdürmek ve gerekli düzenlemeler hakkında çalışmak

6. Geleceğe dönük olarak insan gücü ve görev analizlerinin, görev süreçlerinin belirlenmesi için çalışmalar yaptırmak ve bu konuda sektöre önerilerde bulunmak,

7. Gemiadamları ve şirket çalışanlarının yaşam boyu öğrenme anlayışı doğrultusunda mesleki bilgilerini yenilemeleri, bireysel gelişimlerini sürdürmeleri, hızla değişen dünyamızda çağın gerekliliklerini yakalamaları için sürekli eğitimler düzenlenmesini, planlanmasını sağlayacak oluşumlara öncülük etmek

8. Hukuksal anlamda ihtiyaç halinde çalışmalar yaptırmak ve sektörle paylaşmak1. Özellikle IMO ve AB’nin çevre ile ilgili regülasyonlarına adaptasyon sağlanmasına katkı sağlamak,

9.Sektördeki operasyon ve chartering müdürleri ile bir komisyon kurup sahada karşılaşılan sorunları ele almak ve çözüm üretmek, iyileştirmek, benchmark toplantıları gerçekleştirmek,