Dış İlişkiler Çalışma GrubuDeniz taşımacılığı uluslararası alanda farklı ülkelerin limanları, finans kurum ve kuruluşları, tersaneleri, acenteleri, brokerlik firmaları, devlet otoriteleri, regülasyonlar anlamında uluslararası örgütler gibi birçok kurum kuruluş ile ilişki içindedir.

Bunun dışında deniz taşımacılığı uluslararası anlamda örgütlü bir sektör olup, bu alanda birçok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Örneğin dünya genelinde 110’a yakın her ülkenin kendi armatörler birliği bulunmakta, bu armatörler birliklerinin bir araya geldiği ASA (Asian Shipowner’s Association) ve ECSA (European Community Shipowner’s Association) gibi kurumlar bir arada sektörü domine etmektedirler. Yine bilinen yaklaşık 70 tane deniz taşımacılığının farklı alanlarında faaliyet gösteren uluslararası kuruluş da mevcuttur.

Deniz taşımacılığı ayrıca yurtdışında bulunan konsolosluklarımızın sorumlu olduğu faaliyet alanları içinde yer almakta, taşıdıkları bayrak devleti olarak da o devletlerin konsoloslukları ile ilişki içinde bulunabilmektedir. Tüm bu açılardan bakıldığında deniz taşımacılığının çok büyük bir iş network ağı bulunmakta ve bu ağ içerisinde ilişkilerin düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere Türk Armatörler Birliği Dış İlişkiler Çalışma Grubu kurulmuştur. Bu grup hem yönetim kurulu üyelerimizden oluşmakta ve hem de ihtiyaç duyulan profesyonellerden destek almaktadır.


Bu çalışma grubu aşağıda belirtilen faaliyetlere ilişkin çalışmalar yapmakta ya da bu faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

1. Türk Deniz Taşımacılığının uluslararası platformlarda tanıtılmasını,
2. Uluslararası denizcilik örgütleri ile ilişkilerin düzenlenmesini, bu örgütlerden ilgili olanların komitelerinde görev alınmasını, bu network içinde sektör menfaatlerimizin korunmasını, özellikle regülasyonlar yürürlüğü öncesindeki çalışmalara katılım sağlanmasını,
3. Gemilerimizin taşıdığı farklı ülke bayraklarının ülkemizdeki konsoloslukları ve o ülkedeki denizcilik otoriteleriyle ilişkilerin geliştirmesini,
4. Istanbul Shipping Network adı altında B2B, B2C ve B2G bir ağ kurarak bu ağın işletilmesini ve bir araya getirilmesini,
5. Gemilerimizin yurtdışı limanlarda karşılaştığı sorunlara çözümler üretilmesini,
6. Her genel kurul toplantısından itibaren gerçekleştirilmek üzere 2’şer yıllık faaliyet planları hazırlayarak, bu plan doğrultusunda faaliyetlerinin icra edilmesini, sağlar.

Çalışma Grubu Üyeleri

Onur Akın Kalkavan


Kemal Akbaşoğlu


ÜYE GİRİŞİ