Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri ve Finans Komitesi

Deniz taşımacılığı uluslararası alanda farklı ülkelerin limanları, finans kurum ve kuruluşları, tersaneleri, acenteleri, brokerlik firmaları, devlet otoriteleri, regülasyonlar anlamında uluslararası örgütler gibi birçok kurum kuruluş ile ilişki içinde olurken, ülkemizde de özellikle kamu alanında devletin birçok bakanlığı ve kurumları ile ilişki içindedir.

Deniz taşımacılığı uluslararası anlamda örgütlü bir sektör olup, bu alanda birçok sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır. Örneğin dünya genelinde 110’a yakın her ülkenin kendi armatörler birliği bulunmakta, bu armatörler birliklerinin bir araya geldiği ASA (Asian Shipowner’s Association) ve ECSA (European Community Shipowner’s Association) gibi kurumlar bir arada sektörü domine etmektedirler. Yine bilinen yaklaşık 70 tane deniz taşımacılığının farklı alanlarında faaliyet gösteren uluslararası kuruluş da mevcuttur.

Deniz taşımacılığı ayrıca yurtdışında bulunan konsolosluklarımızın sorumlu olduğu faaliyet alanları içinde yer almakta, taşıdıkları bayrak devleti olarak da o devletlerin konsoloslukları ile ilişki içinde bulunabilmektedir.

Diğer taraftan devlet ile ilişkilerinde asıl ilişki içinde olunan Bakanlık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olup, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi birçok Bakanlık ile de ulusal mevzuat ve düzenlemeler açısından bağlı çalışmaktadır.

Tüm bu açılardan bakıldığında deniz taşımacılığının çok büyük bir iş network ağı bulunmakta ve bu ağ içerisinde ilişkilerin düzenlenmesi ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Deniz taşımacılığı sektörünün geliştirilmesinde ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında sürdürülebilir bir finans sistemi gereklidir. Bu açıdan da deniz taşımacılığına yönelik yatırım modelleri geliştirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, uluslararası ve yerel yatırım,finans kurum ve kuruluşları ile ilişkiler tesis edilmesi, bankacılık alanında deniz taşımacılığına yönelik sorunların çözüme kavuşturulması, hukuki ve mevzuata ilişkin boşlukların tespit edilerek giderilmesi konularında çalışmalara da ihtiyaç bulunmaktadır.

Tüm bu ihtiyaçları karşılamak üzere Dış İlişkiler, Kamu İlişkileri ve Finans Komitesi kurulmuştur.

Bu komite aşağıda belirtilen faaliyetlere ilişkin çalışmalar yapmakta ya da bu faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

1. Türk Deniz Taşımacılığının ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak,

2. Uluslararası denizcilik örgütleri ile ilişkilerin düzenlenmesine, bu network içinde sektör menfaatlerimizin korunmasına, özellikle regülasyonlar yürürlüğü öncesindeki çalışmalara katılım sağlanmasına katkıda bulunmak,

3. Gemilerimizin taşıdığı farklı ülke bayraklarının ülkemizdeki konsoloslukları ve o ülkedeki denizcilik otoriteleriyle ilişkilerin geliştirmesini sağlamak,

4. Istanbul Shipping Network adı altında B2B, B2C ve B2G bir ağ kurarak bu ağın işletilmesini ve bir araya getirilmesini sağlamak,
5. Gemilerimizin yurtdışı limanlarda karşılaştığı sorunlara çözümler üretmek,

6. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak ve yerinde ziyaretler gerçekleştirmek,

7. Özellikle ülkemizde sektörümüzü etkileyen, etkileyecek olan mevzuat, taslak mevzuat üzerinde çalışmalar yapmak ve görüşler birldirmek, takip etmek

8. Bakanlıklar nezdinde oluşturulan komitelere katılım sağlamak ve görüş sunmak,

9. Her sene üyelere bir yıllık mevzuat değişiklikleri konusunda bilgi vermek

10. Yukarıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek üzere finans konusunda çalışma grupları kurmak, uzman firma ve kuruluşlara, kişilere raporlar hazırlatmak


ÜYE GİRİŞİ