Üye İlişkileri Çalışma GrubuTürk Armatörler Birliğinin en önemli yapı taşı üyeleridir. O nedenle üye ilişkileri konusuna ayrıcalıklı önem verilmektedir. Diğer bir çerçeveden bakıldığında bu çalışma grubunun en önemli görevi üyelerimizin genç nesillerini sektör içinde geleceğe en iyi şekilde hazırlamak ve sektörü gelecek nesillere en iyi şekilde teslim etmek için çalışmalar yürütmektir. Bunun dışında üye ilişkileri çalışma grubu bir çalışma grubu başkanlığında farklı nesilleri temsil eden çalışma grubu üyelerinden oluşmaktadır.

Bu çalışma grubu aşağıda belirtilen faaliyetlere ilişkin çalışmalar yapmakta ya da bu faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

1. Üyelerin dernek faaliyetlerine katılmasını sağlayarak bilgi birikiminin ve tecrübenin sektöre iletilmesine imkân tanımak,
2. Üye ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan faaliyetleri tertip etmek, 3. Türk Armatörler Birliğinin üye sayısını artırarak sektöründeki kapsayıcılığını genişletmek, 4. Tüm üyeleri ziyaret ederek üyelerle birebir iletişime geçmek, 5. Üyelerin beklenti ve şikâyetlerini değerlendirmek ve bunu sektör ile dernek yapısına yansıtmak için çalışmalar yapmak, 6. Her yıl TAB FORUM’u düzenleyerek üyelerin iş alanlarına göre sorunlarını incelemek, bu sorunların ilgili çalışma gruplarına iletilmesini sağlamak ve bu forum ile şirketlerin farklı bölüm üst yöneticilerinin bir araya gelmesini ve karşılıklı etkileşimde bulunmalarını sağlamak, 7. Üye memnuniyetini ölçmek ve sürekli iyileştirmek, 8. Üyelerimiz için erişilebilir olmak adına gerekli tedbirleri oluşturmak ve uygulamak, 9. Gelecek nesilleri sektöre hazırlamak adına çalışmalar yapmak, 10. Üye ihtiyaçları doğrultusunda komite, komisyon vb. oluşumlarını önermek, 11. Üyelerin tanınması ve tanıtılması için çalışmalar yapmak.

Çalışma Grubu Üyeleri

Adnan Naiboğlu


Rasim Akar


ÜYE GİRİŞİ