Üye İlişkileri, Sosyal Sorumluluk ve Tanıtım Komitesi

Komite Üyeleri

Murat Er
Dr.İlknur Tanrıverdi
Mehmet İnce
Hüseyin Konan
Türk Armatörler Birliğinin en önemli yapı taşı üyeleridir. O nedenle üye ilişkileri konusuna ayrıcalıklı önem verilmektedir. Diğer bir çerçeveden bakıldığında bu komitenin en önemli görevi üyelerimizin genç nesillerini sektör içinde geleceğe en iyi şekilde hazırlamak ve sektörü gelecek nesillere en iyi şekilde teslim etmek için çalışmalar yürütmektir.

Diğer taraftan ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olarak hem Türk Denizciliğinin geliştirilmesi ve hem de ülkemizin toplumsal ihtiyaçları doğrultusunda sosyal fayda oluşturabilmek adına sosyal sorumluluk etkinliklerini ve projelerini önemsiyoruz.

Tanıtım ise en fazla ihtiyaç duyduğumuz konulardan biri olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle Türk Deniz taşımacılığı sektörü ve bu çerçevede de gemi sahiplerimizin hem yurt içi ve hem de yurt dışında tanıtımlarının yapılması sektörümüzün açık rekabet karşısındaki pozitif algısını yenileyecek ve perçinleyecektir.

Bu komite aşağıda belirtilen faaliyetlere ilişkin çalışmalar yapmakta ya da bu faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

1. Üyelerin dernek faaliyetlerine katılmasını sağlayarak bilgi birikiminin ve tecrübenin sektöre iletilmesine imkân tanımak,
2. Üye ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan faaliyetleri tertip etmek,
3. Türk Armatörler Birliğinin üye sayısını artırarak sektöründeki kapsayıcılığını genişletmek,
4. Tüm üyeleri ziyaret ederek üyelerle birebir iletişime geçmek,
5. Üyelerin beklenti ve şikâyetlerini değerlendirmek ve bunu sektör ile dernek yapısına yansıtmak için çalışmalar yapmak,
6. Her yıl koordinesinde TAB FORUM’u düzenleyerek üyelerin iş alanlarına göre sorunlarını incelemek, bu sorunların ilgili komitelere iletilmesini sağlamak ve bu forum ile şirketlerin farklı bölüm üst yöneticilerinin bir araya gelmesini ve karşılıklı etkileşimde bulunmalarını sağlamak,
7. Üye memnuniyetini ölçmek ve sürekli iyileştirmek,
8. Üyelerimiz için erişilebilir olmak adına gerekli tedbirleri oluşturmak ve uygulamak,
9. Gelecek nesilleri sektöre hazırlamak adına çalışmalar yapmak,
10. Üye ihtiyaçları doğrultusunda komite, komisyon vb. oluşumlarını önermek,
11. Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek,
12. Sektörün, üyelerin tanınması ve tanıtılması için çalışmalar yapmak ve diğer komitelerle koordinasyon gerçekleştirmek
13. Tanıtım için halkla ilişkiler uzmanlarıyla çalışmalar gerçekleştirmek, Türk Deniz Taşımacılığı sektörünün tanıtım eylem planlarını belirlemek
ÜYE GİRİŞİ