Deniz Haydutluğu Saldırılarının Küresel Anlamda Analizi ve Deniz Güvenliğinin Önemi

Deniz Haydutluğu Saldırılarının Küresel Anlamda Analizi ve Deniz Güvenliğinin Önemi

 
Soğuk Savaş sonrası dönemde küresel güvenlik ortamındaki büyük değişikliğe paralel olarak deniz güvenlik ortamında da süratli bir değişim yaşanmış ve denizde savunmanın yerini “denizde güvenlik” almıştır. Küresel güvenliğin bölgesel ve milli güvenliğe yönelik sorun/algılamaların toplamı olarak ele alındığı ve küreselleşme sürecinin hız kazandığı bu yeni dönem, uluslararası güvenliğin önemli bir boyutu oluşturan “deniz güvenliği” alanını öne çıkarmış ve denizcilik politikaları ile belirlenen hedeflerin gerçekleşebilmesi için deniz güvenliği vazgeçilmez bir kuvvet çarpanı haline gelmiştir.

Denizler ve okyanuslar binlerce yıldır insanlar için önemli bir besin ve ekonomik geçim kaynağı olmuştur. Dünya deniz ulaştırması ve navlun ücretleri, gemi inşa ve onarım tersaneciliği, balıkçılık, enerji ve deniz kaynaklarının kullanılması gibi denizlere yönelik tüm faaliyetler göz önüne alındığında, denizler insanlığa yılda yaklaşık 1 trilyon ABD doları büyüklüğünde bir ekonomik kaynak yaratmaktadır.

Dünya nüfusunun %75’inin ve uluslararası ticaret ile askeri güç merkezlerinin neredeyse tamamının sahil bölgelerinde bulunması, kritik hava ve su yollarının okyanuslardan geçmesi, küresel ticaret hatlarının ise artan biçimde; sahil bölgeleri, deniz ulaşımına entegre önemli enerji kaynakları ve bitişik sulardaki deniz yataklarında bulunan zenginliklerin yer aldığı alanlarda bulunması, deniz ve okyanusların önemini ortaya koyan diğer önemli unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır.

Fotoğraf Kaynak: https://turkishnavy.files.wordpress.com