Şirketlerin Geleceğe Taşınmasında; Kurumsallaşma, Kurumsal Yönetim

1EĞİTİM TANIMI
Kurumsallaşma ile şirket amaçlarına uygun olarak bir örgüt yapısı oluşturulması, her bir parçanın iş ve görev tanımlarının yazılı olarak belirlenmesi, bu amaçlara yönelik olarak şirketin iç düzenlemelerinin oluşturulması, yetki ve sorumlulukların dağıtılarak profesyonel bir yönetime geçilmesi sağlanmış olmaktadır. Kurumsal yönetim ise kurumsallaşmadan farklı olarak “sahiplik” kavramını ön plana çıkarmaktadır.Geniş anlamda kurumsal yönetim; yönetim kurulu, pay sahipleri ile şirket üst düzey yönetimi arasındaki ilişkileri düzenleyen bir sistemdir. Bu doğrultuda eğitim programında Kurumsallaşmanın öneminin anlaşılması ve kurumsallaşma bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
2EĞİTİM PROGRAMI VE EĞİTİMİ VERECEK UZMANLAR
• Kurumsallaşma ve kurumsal yönetim nedir? • Kurumsal yönetim süreçleri nelerdir? Neden kurumsallaşmalıyız • Şirketlerin geleceğe taşınmasında kurumsallaşmanın önemi • Nasıl kurumsallaşmalıyız? • Kurumsal yönetim neden gerekli, kapsamı, sermaye yapısına katkıları • Kurumsal Yönetimin aile şirketleri açısından önemi • Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması; Yönetim kurulu açısından, hissedarlar açısından ve menfaat sahipleri açısından • Etik kurallar, şirketlerde etik kuralların hazırlanması ve uygulanması • Yönetim Kurulu oluşumu, fonksiyonları, görev ve sorumlulukları • Profesyonel yöneticiler, icra kurulu görev ve sorumlulukları
3EĞİTİM KAZANIMLARI
Eğitim ile rekabetin gün geçtikçe zorlu hale geldiği iş dünyasında, kısa ve uzun vadeli stratejilerin oluşturulması, şirketinizin sahip olduğu imkân ve altyapının uygunluğu ve yeterliliğinin sağlanması, sistem ve süreçlerinizin sağlıklı kurulması ve yönetilmesi konularında öngörü ve kurumsallaşma ve kurumsal yönetimin planlanması konularında bilgi sahibi olunacaktır.
4METODOLOJİ
Program 1 gün süreyle sınıf ortamında konu anlatımı ve soru-cevap şeklinde gerçekleştirilecek ve bir case-study ile pekiştirilecektir.
5KİMLER KATILABİLİR?
Şirket yöneticileri
6EĞİTİM ÜCRETİ VE KATILIM BİLGİSİ