Gemiadamları ve Şirket Çalışanları İçin
Duygusal Çeviklik ve Duygusal Dayanıklılık Eğitimi


Emotional Agility And Resilience

Son kayıt tarihi: 14 Aralık 2020
Eğitimin Amacı:
Bu eğitimin ana amacı özellikle uzun süre kapalı bir ortamda, yani gemide yaşamak durumunda kalan gemi adamlarının duygu ve motivasyonunu olumlu anlamda yönetebilmeleri ile şirketlerde çalışanların hem çalışma ortamından ve hem de sosyal çevresinden kaynaklanan duygusal değişimlerini kontrol altında tutarak pozitif bir bakışa sahip olmalarını amaçlamaktadır.
Duygusal çeviklik; günlük rutin ve hatta başımıza gelenlerle mücadele etmek ve öz-motivasyonu korumak anlamında önemlidir. Aniden bizi yakalayan yıkıcı duyguları dinamik duygulara çevirmemiz konusunda bize destek verir. Böylece anlamlı sonuçlar yaratmayı ve hatta o amaçlara koşmayı başarırız.
Duygusal dayanıklılık-yılmazlık yan, Resilience ise; deneyimlemeden kendimizi test edebileceğimiz bir kapasite değildir. Bizi çok zorlayan durumlarda bu kasımızı fark ederiz. Çeviklik yıkıcı duygulardan dinamik duygulara atlayabilmeyi, resilience ise bize hayatı sorgulatan durumlarda bile tekrar ayağa kalkabilmek için değişmeyi, kendimizi yönetmeyi ve yola devam etmeyi sağlayan kapasitedir.
Çeviklik; biz zaten yoldayken bize destek olan bir kapasiteyken, resilience tekrar yola çıkacak gücü bulmamızı sağlar.
Bu atölyenin amacı, örnek olay ve uygulamalar ile katılımcıların duygularının güdümündeki eğilimlerinin daha fazla farkına varmaları ve daha sonra duygusal çeviklik ve dayanıklılıklarını artırabilmeleri konularında bilgi, beceri, yüksek farkındalık kazandırmaktır.
Eğitim Tarih ve Saatleri
21-22-23-24 Aralık 2020 18.30-21.30
Toplam Eğitim Süresi: 12 Saat
Eğitim Ücreti
Türk Armatörler Birliği Üyesi Firma Çalışanları: 450 TL+KDV
Türk Armatörler Birliği Üyesi Olmayan Firma Çalışanları: 490 TL+KDV
Aynı Kurum/Firmadan 3 kişi ve Üzerinde Katılımlar: %10 İndirimli
Eğitimin İçeriği
1Giriş
• Duygusal Dayanıklılık (resilience) ve Duygusal Çeviklik nedir? Ne değildir? Ne olmak zorunda değildir?
• Beyin – Duygu – Düşünceler
• Olayları ve İnsanları algılama eğilimimiz
• Yaşam Senaryolarımız
2Duygu ve Düşünceleri Etiketlemek
• Duyguları incelikli bir sözcük dağarcığı ile etiketlemek
• Düşünen ve düşünce arasında alan yaratmak
• Duygu Günlüğü
3Duygu ve Düşüncelerin farkına varmak
• Öz şefkat, öz duyarlılık
• Farkına varamadıklarının farkına varmak
• Duygu ve düşüncelerden ders çıkarmak
4Üç Temel Özellik
• Gerçeği olduğu gibi kabul etmek
• Değerlerin rehberliğinden faydalanmak ve Anlam Arayışı
✓ Alışkanlıkları düzene sokmak
✓ Dengeyi gözetmek
• Doğaçlama konusunda beceri edinmek ve Yaratıcılık
5Duygusal Çevikliği Değerlendirmek
• ABCDE sağlaması
ABCDE; bir duygu farkındalığı ve duygu yönetimi yöntemidir. Başımıza gelen olayları, adım adım tekrar değerlendirmemizi, düşüncelerimizi ve düşüncelerimizden doğan duygularımızı analiz etmemizi sağlar. Özetle bir nevi "düşünceleri ehil hâle getirme" yöntem diyebiliriz.
6E-Motion (Energy-motion)
• Pozitif sonuçlara ulaşmak için pozitif eylemleri ortaya koyan enerjiyi harekete geçirme teknikleri
7Duygu ve Düşüncelerinizi Kabullenmek
• Duygu ve düşüncelere açık bir tutumla karşılık vermek
• Onları deneyimlemeye müsaade etmek
• Kendine zaman tanımak ve hazır olduğunda kalkmak (özyönetim güdümlü hacıyatmaz)
• Bir metot olarak mindfulness
8Adımları Sağlamlaştıran Öneriler
Duygusal dayanıklılığı arttırdığı tespit edilen bu öneriler, Harvard Business Review yazarlarından David Kopans'a aittir.
• Olumluluk Akçesi (olumlu etkileşimler, olaylar ve hatıralar biriktirmek ve yaşamımızdaki olumlu şeylere odaklanmak)
• Etiketlemek ve kayıt tutmak ( pozitif psikoloji konusunda çok değerli çalışmaları olan Martin Seligman, biriktirdiğimiz olumluluk akçelerini kayıt altına almayı önermektedir.)
• Pozitif enfeksiyon (Duygular bulaşıcıdır. Dayanıklılık ve çevikliğin artmasında sosyal ilişkilerin ve etkileşimlerin de çok önemli olduğu tespit edilmiştir.)
• Akçe ekonomisi (Akçe ekonomisi ise, duygu dünyamıza yapacağımız yatırımın önemini vurgulamaktadır. Neye yatırım yaptığımız ve bunun farkındalığı önemlidir)
9Karşı Ateş
• Savaşıp savaşmama kararı (Duygusal dayanıklılık her koşulda "hemen" ayağa kalkma zorunluluğu anlamına gelmez. Kendimizi iyi hissetmediğimiz zamanları yok saymak yerine, bir süre durmayı tercih edebiliriz. Burada önemli olan tercihin bize ait olmasıdır.)
• Öfke ve İnkarı yenmek (İçinde bulunduğumuz koşulları reddetmek, inkar etmek ve hatta kontrolümüz dışında gerçekleşen olaylar nedeniyle öfke hissetmek son derece insanîdir. Bununla birlikte, kaptırılmış duygular yönetilmedikleri taktirde bireyleri depresyona sürükler. Duygulara kapılmak yerine, tekrar ayağa kalkmaya ve enerjimizi geri kazanmaya odaklanmak koşullarla mücadele gücümüzü arttırır.)
• Müttefikler Önemlidir (pek çok kimse, güçlü görünmek, başkalarını da üzmemek vb. sebeplerle acı çektikleri durumları başkalarıyla paylaşmaktan imtina etmektedir. Ancak uzmanlar, destek almanın önemini vurgulamaktadırlar. Müttefik edinmek, düştüğümüz durumlarda bizi kaldıracak birilerini aramak anlamına gelmez. Müttefikler yaşamımızın kolaylaştırıcılarıdır.)
• Kararlılık ve Seçme Özgürlüğü (İnsanlar seçme özgürlüğü olan varlıklardır. Olayları ve insanları ne şekilde algılayıp değerlendireceğimize biz karar verebiliriz. Ben buna "kendi duygusal kaderini çizmek" diyorum.)
• Kahramanlık misyonu edinmek ve/veya yeniden inşa etmek (Bu madde, kendi yaşam maceramızın kahramanı olmayı ifade etmektedir. Yaşamın zorluklarından öğrendiklerimizle yeni bir bakış açısı inşa edebiliriz)
10Tahammül Out / Toparlanma In
• Baltayı bilemek
• İç ve dış tazelenme
• Hamster gibi olmamak
Bu 3 madde; sürekli çırpınmak, koşmak yerine kendimizi dinlememizi, öğrendiklerimizi gözden geçirmemizi, tazelenmemizi ve bu yolla güçlü kalmamızı ifade etmektedir. Sözgelimi; sabahtan akşama kadar hiç durmadan baltanızı kullandığınızda bir süre sonra eforunuzun karşılığı verimi alamazsınız ve boşuna yorulmuş olursunuz. Çünkü baltanız körelir. Böylece tıpkı bir hamster'ın tekerleği döndürmesi gibi sürekli koşar, yorulur ve fakat yol alamazsınız. Oysa onu bilemek için ara verirseniz, hem kendinizi tazelersiniz, hem aha az yorulursunuz (bedensel ve zihinsel) hem de baltanızın verimini arttırırsınız. )
11Eylem Planının Hazırlanması ve Değerlendirme
• Kişisel Eylem Planlarının Hazırlanması
• Çalışmanın değerlendirilmesi
Eğitime Kimler Katılabilir?

Bu eğitime uzun süre gemide kalmak ve yaşamak zorunda kalan tüm gemi adamlarının katılımı tavsiye olunur. Ayrıca yaşamın içinde stresli ortamlarda yoğun şekilde çalışanlar da bu eğitime katılabilir.
Eğitim kazanımları
Bilir: Duygusal dayanıklılığın ve duygusal çevikliğin ana esaslarını, duyguların doğasını ve davranış tercihlerimize etkisini bilir.
Anlar: Kendi duygusal kaderini bizzat kendisinin çizebileceğini anlar. İyimserlik teorisini kavrar.
Yapar: Zor durum ve insanlarla karşılaştığında, kendi özkaynaklarının yardımıyla ve bilinçli farkındalık düzeyinde ayağa kalkar
Eğitim Ortağı

Anahtar Eğitim ve Yönetim Danışmanlığı / Ayça Mumkule Erşipal
Metedoloji
Eğitim hafta içi 4 gün akşam 18.30-21.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.
Eğitim zoom üzerinden canlı olarak yapılacaktır.
Konular; Harvard Business Review’de yer alan bilimsel araştırmalar, Susan David’in çeviklik yaklaşımı, Daniel Goleman’ın Duygusal Zekâ çalışmaları ve Martin Seligman’ın İyimserlik Teorisi üzerine inşa edilirken; Pozitif Psikoloji, Rasyonel Duygulanımcı Davranış Tekniği ve Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) metotları ile zenginleştirilecektir.