Eğitimin Amacı:
Eğitimin amacı kaptanın görevlerinin, kanuni temsil yetkisinin ve sorumluluğunun TTK, Uluslararası Sözleşmeler ve yaşanan olaylar bakımından aktarılmasıdır. Eğitimin hedefi ise kaptanlara ve kaptan olacak zabitlere bu sorumlulukları, kararlarının hukuki sonuçlarıyla ve yaşanmış davalardan da örnekleyerek anlatmaktır.
Eğitim Tarih ve Saatleri
10 Şubat 2021 13.30/ 16.30 Son Kayıt Tarihi: 7 Şubat 2021
Eğitim toplam 3 saattir.
Eğitim Ücreti

Türk Armatörler Birliği Üyesi Firma Çalışanları: 500 TL+KDV
Türk Armatörler Birliği Üyesi Olmayan Firma Çalışanları: 590 TL+KDV
Aynı Kurum/Firmadan 3 kişi ve Üzerinde Katılımlar: %10 İndirimli
Eğitim İçeriği

Eğitim içeriği genel başlıklar halinde aşağıda verilmiş olup eğitim süresince bu eğitim başlıklarında özellikli detaylara ve olaylara değinilerek bu eğitim verilecektir.
Kaptan
Kaptanın Görevleri
Temsil Yetkileri
Sorumluluğu
Yükleme, taşıma ve tahliye sırasında yüke gerekli özen ve ihtimamın gösterilmesi
Donatanın “Kaptanın Görevlerini İfa Ederken” Sorumluluğu
Kaptan & Müşeterek Avarya
Kaptan Çatma
Kaptan Kurtarma Yardım
Kılavuz Kaptan& Kaptan Ilişkisi
Eğitime Kimler Katılabilir?
Hâlihazırda kaptanlık yapanlar ve gelecekte bu görevi yapacak olan zabitler ve şirketlerdeki ilgili yöneticiler bu eğitime katılabilir.
Eğitim kontenjanı 25 kişidir.
Eğitim kazanımları

Bilir: Kaptan görev ve sorumluluklarını özellikli anlamdaki yaşanmış olaylar ve seçilmiş teorik içerik ile bilir.
Anlar: Kaptan görev ve sorumluluklarını ifa ederken spesifik olaylar çerçevesinde yasal olarak hangi değerlendirmeye tabi olduğunu anlar.
Yapar: Kaptan görev ve sorumluluklarını ifa ederken TTK ve Uluslararası Konvansiyonlar kapsamında doğru bir yaklaşım ile yapar.

Eğitim Ortağı
Prof.Dr. Didem Algantürk Light

Metedoloji
Eğitim 13.30-16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.
Eğitim zoom üzerinden canlı olarak yapılacaktır. Eğitim sonunda soru cevap olacaktır.
Eğitim Katılım Formu