Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Kapsamında Deniz Taşımacılığı Şirketleri İçin Farkındalık Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Deniz Taşımacılığı Şirketlerine yönelik olarak "6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Armatörlük Şirketlerinin Yükümlülükleri ve Bu Hususların Özellikle İş ve Ticaret Hukuku Zemininde Değerlendirilmesi ile Veri-Bilgi Güvenliği Farkındalığının Sağlanması" konularında farkındalık yaratmaktır.
Eğitim Tarih ve Saatleri
15 Nisan 2021 13.30/15.30 Eğitim toplam 2 saattir.
Eğitim Ücreti

Eğitim ücretsizdir.
Eğitim İçeriği

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilen farkındalık eğitiminde;
• Kanun kapsamındaki temel kavramların açıklanması (kişisel veri, veri işleme, veri sorumlusu, veri işleyen vb. kavramların örneklerle açıklanması),
• Denizcilik sektöründe yaygın olarak işlenen kişisel verilerin neler olduğunun açıklanmasını takiben kişisel veri kaynakları ve denizcilik mevzuatından örneklerle uygulamada karşılaşılan emsal durumların anlatılması,
• Denizcilik şirketlerinin KVKK bakımından yükümlülüklerinin ve risklerinin neler olduğunun izah edilmesi,
• KVKK yükümlülüklerine uyulmadığı durumda karşılaşılacak idari para cezalarının ve Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen suçların detaylarının anlatılması ve uygulamadan örnekler verilmesi,
• KVKK uyum projesi kapsamında alınacak hukuki, idari ve teknik tedbirlerin neler olduğunun izah edilmesi; bilgi ve veri güvenliği konusunda farkındalığın yaratılması ve bu anlamda karşılaşılacak risklerin belirtilmesi,
• Veri sorumlularının-veri işleyenlerin aydınlatma yükümlülüğü, açık rıza kavramı ve açık rıza alınmasını gerektiren hallerinin izah edilmesi,
• Kişisel veri işleme şartlarının neler olduğunun açıklanması,
• Özel nitelikli kişisel veri kavramı ve işleme şartlarının neler olduğunun belirtilmesi,
• Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması ve denizcilik sektörü açısından yurt dışı aktarım hususunun değerlendirilmesi,
• KVKK uyum projesinde alınacak hukuki tedbirlerin özellikle İş, Ticaret ve Türk Ceza Hukuku zemininde değerlendirilmesi, uygulamadan örnekler verilmesi ve nasıl uygulanacağının anlatılması,
• Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarından ve Şirketler aleyhine verilen idari-cezai yaptırımlardan örnekler verilmesi,
• KVKK ve diğer hukuk alanlarını ilgilendiren konularla ilgili yerleşik Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarından emsal olanların iletilmesi,
• Kişisel verileri saklama ve imha usulleri detaylarının uygulamadan örneklerle verilmesi,
• Covid-19 süreçlerinde KVKK zemininde alınabilecek tedbirlerin neler olduğundan bahsedilmesi

konuları üzerinde durulacak ve hem uygulamadan hem de yargı kararlarından örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uygulaması hakkında bilgi verilecektir.
Eğitime Kimler Katılabilir?
Eğitime deniz taşımacılığı şirketlerinin yöneticileri ve ilgili tüm çalışanları katılım sağlayabilir.
Eğitim Kayıt Linki

Eğitimimize katılabilmek için
Click here to join the meeting
linkini tıklamanız gerekmektedir.

Eğitim kazanımları

Eğitim sonunda katılımcıların kişisel verilerin işlenmesi konusunda farkındalığının oluşması, şirketlerin kanun kapsamındaki yükümlülüklerini bilerek gerekli tedbirleri alma yolunda adımlar atması ve idari-cezai yaptırımlarla karşılaşma riskinin en aza indirilmesi beklenmektedir.

Eğitim Ortağıı
Av. Evrim Uygur Yamaner: Özoğul & Yenigün Partners Hukuk Ofisi Ortağı
Av. Müh. Ömer Özer: Veri Security Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi Ortağı

Metedoloji
Eğitim 13.30-15.30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Eğitim zoom üzerinden canlı olarak yapılacaktır. Eğitim sonunda soru cevap olacaktır.