Eğitimin Amacı:
Toplam Ekipman Etkinliği (TEE, İng.OEE) bir işletmenin kaynaklarını ve kurulu kapasitesini ne kadar verimli ve doğru kullandığını gösteren ve karlılıktan sonra en çok önem verilen endüstriyel bir göstergedir. Bu eğitimin amacı, katılımcılarda denizcilik işletmeleri ve gemiler odağında TEE bakış açısını geliştirmek, işletmenin gemi, liman, kreyn gibi temel üretim varlıklarının mevcut kapasite kullanım ve verimlilik durumunu ortaya çıkarmalarını sağlayacak yöntemi aktarmak, iyileştirmeye açık alanları saptama becerilerini uygulamaya yönelik olarak kazandırmaktır.
Eğitim Tarih ve Saatleri
22-23 Haziran 2021 - 13.00/16.00 Son Kayıt Tarihi: 15 Haziran 2021
Eğitim toplam 6 saattir.
Eğitim Ücreti

Türk Armatörler Birliği Üyesi Firma Çalışanları: 500 TL+KDV
Türk Armatörler Birliği Üyesi Olmayan Firma Çalışanları: 590 TL+KDV
Aynı Kurum/Firmadan 3 kişi ve Üzerinde Katılımlar: %10 İndirimli
"Eğitim gününden en az 3 gün önce eğitim bedelinin ödenmesi gerekmektedir."
Eğitim İçeriği

Kapasite, Verimlilik ve Etkinlik Kavramları

• Toplam Ekipman Etkinliği Kavramı
• Toplam Ekipman Etkinliğinin İş Sonuçlarına Etkisinin Değerlendirilmesi
• Toplam Ekipman Etkinliği Uygulama Boyutları
• Toplam Ekipman Etkinliği Hesaplama Yöntemi
• Kapasite, Verim ve Etkinlik Tuzakları
• Kapasite, Verim ve Etkinlik Tuzakları için Kök Neden Analizi

Toplam Ekipman Etkinliği İyileştirme İş Etüdü Nasıl Hazırlanır (Teorik bilgi yanında pratik uygulamalara da yer verilecek, katılımcılarla denizcilik ve deniz işletme süreçleri üzerinde interaktif uygulamalar yapılacaktır)
Eğitime Kimler Katılabilir?
Her alandan ve her seviyedeki yöneticiler ve çalışanlar.
Eğitim kontenjanı 15 kişidir.
Eğitim kazanımları

Katılımcılar eğitim sonunda, işletmelerine ve değer üreten varlıklarına ait kapasite, verimlilik ve etkinlik hesaplamalarını yaparak Toplam Ekipman Etkinliğini hesaplayabilecek, kapasite, verimlilik ve etkinlik kayıplarının etkilerini boyutlandırabilecek, kapasite, verimlilik ve etkinlik tuzakları ile bunlara yol açan olan kök nedenleri analiz edebilecek ve iyileştirme önerilerini yapılandırabilecek bilgiye, ve pratik uygulamaya yönelik donanıma sahip olurlar.

Bilir: Toplam Ekipman Etkinliği, kapasite kullanım, verimlilik ve etkinlik kavramlarını, Toplam Ekipman Etkinliği hesaplama yöntemini, bilir
Anlar: Toplam Ekipman Etkinliği’nin işletme ve ortaklar açısından önemini, Kapasite, verimlilik ve etkinlik tuzaklarının neler olduğunu, anlar
Yapar: Toplam Ekipman Etkinliğini istenen ölçekte hesaplar ve işletmeye etkisini ortaya koyabilir,Toplam Ekipman Etkinliğini düşüren kök nedenleri analiz edebilir

Eğitim Ortağı
BiLiG Operational Excellence Consultants/Rifat Oğuz Özbek Endüstri Mühendisi

Metedoloji
Yalın (Lean) Metodolojisinin Toplam Ekipman Etkinliği (TEE, İng. OEE) konusu