18 Kasım 2020 Tarihinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Koronavirüsü için Yeni Tedbirler yayınlamıştır

18 Kasım 2020 Tarihinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Koronavirüsü için Yeni Tedbirler yayınlamıştır

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığı, özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğu ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulandığı görülmüştür.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin uygulama gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00’den itibaren geçerli olacak şekilde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Genelge aşağıda sunulmuştur. Söz konusu genelgeye aşağıdaki kısmı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Uygulama tedbirlerine kendi sektörümüz açısından baktığımızda genel uygulamaların dışında aşağıdaki istisnaların sektörümüzü ilgilendirdiği değerlendirilmektedir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

  • “5.1- AÇIK OLACAK İŞYERİ. İŞLETME VE KURUMLAR” başlığı altındaki “d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,” maddesinden sektörümüz firmalarının açık olma bakımından yasak haricinde tutulduğu,
  • “5.2- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER” başlığı altında ise; a) Yukarıda belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar, f) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurtdışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,”

maddesi ile gemiadamlarınızın şehirlerarası ve uluslararası seyahatlerini kısıtlamalara tabi olmaksızın gerçekleştirebileceği görülmektedir.

 

 

18.11.2020