Deniz Güvenliği Komitesi, 103. oturum (MSC 103) Sonuçları Özeti

Deniz Güvenliği Komitesi, 103. oturum (MSC 103) Sonuçları Özeti

IMO’nun Deniz Güvenliği Komitesi’nin (MSC) 103’üncü oturumu 5-14 Mayıs 2021 tarihleri arasında uzak oturumda toplandı.

Deniz Güvenliği Komitesinin 103. oturumunda (MSC 103) aşağıdaki konular ele alınmıştır.

–              Değişikliklerin kabulü

–              Covid-19

–              Deniz Otonom Suüstü Gemileri (MASS) düzenlemeleri için kapsam çalışması

–              Yakıt kullanımı ile ilgili gemilerin güvenliğini artırmak için daha ileri seviyede  önlemler

–              Feribot güvenliği

–              Deniz güvenliğini artırmaya yönelik önlemler

–              Gemilere karşı deniz haydutluğu  ve silahlı soygun

–              Denizde kaybolan konteynerler

–              Konteyner gemileri yangınları

–              Diğer konular

Detayları aşağıda sunulan komite toplantısının özet sonuç raporundan önemli noktalar şu şekildedir.

 MSC, “Gemiadamlarının COVID-19 salgını kapsamında aşılanmasının önceliklendirilmesine ilişkin eylem planı önerisi” konulu bir karar aldı. Bu karar, Üye Devletlerin ve ilgili ulusal makamların, ulusal COVID-19 aşı programlarında mümkün olduğunca gemiadamlarına öncelik vermelerini ve ayrıca COVID-19 aşılarının diğer uyruklardan gemiadamlarına, ulusal aşı tedariklerini dikkate alarak genişletilmesinin uygun bir şekilde değerlendirilmesini önermektedir.

Yakıt tedarikçilerinin SOLAS gereksinimlerini karşılamadığı durumların rapor edilmesine ve bu tür yakıt tedarikçilerine karşı bir dizi önlem alınmasına ilişkin zorunlu SOLAS gerekliliklerinin geliştirilmesinde iyi bir ilerleme kaydedildi. Komite tarafından, bunkering yaparken gerçek yakıt partisinin parlama noktasının belgelenmesine yönelik düzenlemeler geliştirmede de ilerleme kaydedildi.

Komite, devam eden incelemeye tabi olarak, Yurtiçi Feribot Güvenliği Çerçeve Model Düzenlemelerinin (Framework Model Regulations on Domestic Ferry Safety) temel yapısını prensipte onayladı. Taslak model düzenlemeleri, ulusal yasaya dahil edilebilen yerli feribot güvenliğine ilişkin çerçeve hükümler sağlamayı amaçlamaktadır. Model düzenlemeleri sadece güvenliğe odaklanmıştır ve kolaylaştırma, güvenlik veya kirlilik gibi konularda herhangi bir hüküm getirmez.

Komite, deniz güvenliği konusundaki son gelişmeleri değerlendirerek, IMO’nun Doğu ve Güney Afrika ve Hint Okyanusunda ʺLiman Güvenliği ve Seyrüsefer Güvenliği konulu dört yıllık AB destekli yeni bir projede uygulayıcı ortak olduğunu ve Kızıldeniz’de AB destekli benzer bir projeyi de uygulayacağını kaydetti.

Komite, Gine Körfezi’ndeki deniz haydutluğu ve silahlı soygunu ele almak için önerilen eyleme ilişkin bir karar aldı ve bu karar, Gine Körfezi bölgesindeki saldırıların sayısı ve şiddetinde artan bir artışla mücadele etmek için işbirliği ve eylemin artırılması çağrısında bulunuyor. Bölgedeki olaylar denizcilerin hayatını ve refahını ve deniz taşımacılığının güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor.

MSC, yeni çalışma kalemleri için çok sayıda başka önerinin yanı sıra, denizde kaybolan konteyner sorununu ele almak için bir öneriyi de değerlendirdi. Bu konu, denizde kaybedilen çok sayıda konteyneri içeren son olaylar ve gemilerden gelen deniz plastik çöplerini ele almak için IMO Eylem planı bağlamındadır, bu da konteyner kayıplarının güvenliğini ve çevresel etkilerini azaltmak için denizde konteyner kaybı ilan etmek ve kayıp sayısını belirlemek için zorunlu bir mekanizma kurulmasını gerektirmektedir.

MSC, Gemi Sistemleri ve Ekipmanları Alt Komitesi’nin (SSE) bienal (2022-2023) gündemine, “SOLAS bölüm II-2’de ve FSS Kanunu’nda kargo ambarlarında ve konteynerlerin kargo güvertesinde yangınların tespiti ve kontrolü ile ilgili değişikliklerin geliştirilmesi” konulu yeni bir gündem maddesi eklemeyi kabul etti.

MSC 103 Toplantı Sonuçları Özeti

 

25.05.2021