DÜNYA DENİZ TİCARET PİYASASININ BUGÜNKÜ DURUMU VE YAKIN GELECEKTEKİ GÖRÜNÜMÜ