Fourth IMO GHG Study 2020 Executive Summary

Fourth IMO GHG Study 2020 Executive Summary

IMO Dördüncü IMO Sera Gazı Çalışması Yönetici Özeti’ni yayınladı. Bu çalışma, 2018’de Gemilerden Sera Gazı (GHG) Emisyonlarının Azaltılmasına İlişkin İlk IMO Stratejisinin kabul edilmesinden bu yana, IMO Üye Devletlerinin uluslararası deniz taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltma ve bunları en kısa sürede aşamalı olarak durdurma taahhüdünde bulundukları ilk iterasyondur.

Deniz taşımacılığının sera gazı emisyonları 2012’de 977 milyon tondan(Mt), 2018’de % 9,6 artışla 1.076 Mt’a yükseldi. Bu dönemde, deniz taşımacılığı operasyonlarının karbon yoğunluğu yaklaşık % 11 arttı, ancak bu verimlilik kazanımları, faaliyetteki büyüme ile geride kaldı. Taşımacılık tarafındaki talepte sürekli bir artış bekleniyor olması nedeniyle 2050 yılına kadar emisyonların, daha fazla verimlilik kazanımına rağmen 2018 yılına göre % 50’ye varan oranda artması beklenmektedir. Covid-19 salgınının etkileri muhtemelen 2020’de emisyonlarda düşüşe neden olacak olsa da, bunların önümüzdeki on yıllardaki tahminleri önemli ölçüde etkilemesi beklenmiyor.

Diğer taraftan rapora göre tek tek gemilerin yıllık karbon yoğunluğu performansı yıllar içinde dalgalandı. Petrol tankerleri, dökme yük gemileri ve konteyner gemilerinin EEOI’deki dalgalanma oranlarının üst ve alt çeyrekleri sırasıyla ±% 20, ±% 15 ve ±% 10 civarındaydı. Diğer ölçütlerdeki dalgalanma oranlarının çeyrekleri nispeten mütevazı olmakla birlikte yine de genel olarak ±% 5’in ötesine ulaşmaktadır.

Rapor dört kıtadan on danışmanlık, araştırma enstitüsü ve üniversiteden oluşan ve CE Delft (Hollanda) liderliğindeki uluslararası bir konsorsiyum tarafından Uluslararası Denizcilik Örgütü için hazırlanan Dördüncü IMO Sera Gazı Çalışmasının ana bulgularıdır ve alfabetik olarak aşağıdaki gibidir:

ClassNK (Japan), Dalian Maritime University (China), Fudan University (China), Institute of Economic Research Foundation, University of São Paulo (Brazil), International Council on Clean Transportation, Manchester Metropolitan University (UK), National Maritime Research Institute, National Institute of Maritime, Port and Aviation Technology (Japan), Purdue University (USA) and UMAS, University College London (UK).

Şu anda özet bir ön rapor halinde yayımlanan raporun tamamının daha sonra yayınlanması beklenmektedir.

 

Fourth IMO GHG Study 2020 Executive Summary

29.03.2021