Gemilerimiz için COVİD-19 kapsamında alınması gereken ilave tedbirler