Japon hükümeti yeni nesil gemilerin geliştirilmesine 35 milyar yen yatırım yapacak

Japon hükümeti yeni nesil gemilerin geliştirilmesine 35 milyar yen yatırım yapacak

8 Temmuz’da Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ile Tarım, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, gemi makinelerinin ve CO2 (karbondioksit) yaymayan hidrojen gibi yeni nesil yakıtları kullanan diğer teknolojilerin geliştirilmesi için karbonsuzlaştırma teknolojilerinin geliştirilmesini desteklemek üzere 2 trilyon Yenlik bir fondan 35 milyar Yene kadar kaynak ayırma kararı aldı.

Japonya teknolojik gelişmenin bilgi birikiminden yararlanarak, LNG yakıt kullanan gemilerdeki metan kaçağının (yanmamış metan sızıntısı) önlenmesi için uluslararası kuralların oluşturulmasında  Proaktif bir yaklaşım sergileyeceğini gösterdi.

Yine 8 Temmuz’da gerçekleştirilen Sanayi Yapılandırma Konseyi’nin “2’nci Sanayiyi Yeniden Yapılandırma Çalışma Grubu”nda, yeni nesil gemilerin teknolojik gelişimi için 35 milyar yene kadar kaynak ayırma planı sunuldu ve genel olarak onaylandı.  Kaynak planlaması olarak hidrojen yakıtlı gemiler için 21 milyar Yen, amonyak yakıtlı gemiler için 11,9 milyar Yen ve LNG yakıtlı gemilerdeki metan kaçağınaı karşı önlemleri için 2,1 milyar Yen’dir.  Şirketlerin halka arzı Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Örgütü (NEDO) aracılığıyla başlayacak.

Hidrojen yakıtlı gemiler için, proje gerçekleşme sunumunun 2030 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.  Bu süreç içerisinde hidrojen yakıtlı gemi makinesi, yakıt sarnıcı ve yakıt besleme sisteminin geliştirilmesi gerçekleştirilecektir. Minimum ateşleme enerjisi ve yüksek  yanma oranına sahip olan hidrojen, yanma kontrolü ve hidrojen sızıntısı ve hassasiyetine karşı önlemler alınmasını gerektirmektedir.  Ayrıca, hidrojen sıvı halde bile ağır yağın 4,5 katı bir hacme sahip olduğundan, bir yakıt tankı geliştirirken kargo yükü üzerindeki etkiyi en aza indirmek için yerden tasarruf etmek gerekir. Bu tür araştırma ve geliştirmenin 10 yıldan fazla sürmesi bekleniyor ve bunun bir konsinye işi olacağı varsayılıyor.

2028 yılında ticari operasyonlarda kullanımı en kısa sürede gerçekleştirmesi beklenen amonyak yakıtlı gemiler, alev geciktirici amonyak, egzoz gazında Azot oksit (N2O) yanmasını ve amonyağın aşındırıcılığını ve toksisitesini kontrol etmek için önlemler alınması hedeflenmektedir.  Hidrojen yakıtlı gemilerde olduğu gibi, makinelerin geliştirilmesi yoluyla bir deniz amonyağı yakıt besleme sistemi kurulacak yakıt tankları ve yakıt besleme sistemlerinin yanı sıra bunkering (yakıt besleme) gemilerinin pratik uygulaması hedeflenmektedir.

LNG yakıtlı gemiler için, metan kaçağına karşı önlemler teşvik edilecek ve %60’lık bir azalma hedeflenecek.  Karşı önlemler olarak, katalizör kullanan bir yöntem ve metan kaçağını azaltmak için makinelerin geliştirileceği yöntemi varsayılmaktadır.  Metan kaçağının CO2’nin 25 katı sera  gazı etkisine sahip olduğu ve egzoz gazından metan gazını uzaklaştırmak için teknolojik gelişimin erken aşamada gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu toplantıda MLIT, bu projenin teknolojik gelişiminden elde edilen metan kaçağına karşı önlemler hakkında bilgilenme sağlayarak  IMO’da (Uluslararası Denizcilik Örgütü) uluslararası kuralların formüle edilmesini önerecek bir politika açıklanması konusunda bilgi sahibi oldu.

Japonya bu hızlı girişimler ile özellikle küresel ısınma konusundaki rekabet gücünü küresel anlamda kazanmak istiyor.

 

Haber resim kaynağı: https://www.akademikparadigma.com/

13.07.2021