Gemiadamı Temin Güçlüğü – ICS eğitimli zabit krizinin yönetilemez hale gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Gemiadamı Temin Güçlüğü – ICS eğitimli zabit krizinin yönetilemez hale gelebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) ve BIMCO’nun denizci işgücü piyasasına ilişkin beş yıllık değerlendirmesi, eğitimli zabit sıkıntısının kötüleşerek arttığını ortaya koymaktadır.

ICS eğitimli zabit krizinin yönetilemez hale gelebileceği konusunda uyarıda bulundu. Deniz taşımacılığında gemiadamı sıkıntısı giderek kötüleşiyor, ancak kadın denizci sayısı artıyor.

Son rakamlara göre 2021 yılında 26 bin 240 zabit açığı yaşanırken, bu rakam geçen dönemde 16 bin 500 civarında olarak kayıt edilmişti.

Bu yıl toplamda  STCW Konvansiyonuna göre sertifikalandırılan  1.881.320 gemiadamı bulunmaktadır. Bunların 883.780 adedi zabit ve 997.540 adedi ise gemicidir.  Bu rakam 2015 yılında 1.545.000 idi.

İstihdam edilen zabit sayısı o zamandan bu yana 10.8% oranında artmasına rağmen, dünya filosundaki büyümeye ayak uydurmak için yeterli değildir.

Gemiadamı İşgücü Raporu’nda, zabit sıkıntısının tanker ve off-shore sektörlerinde üst düzey zabitlerde en şiddetli şekilde hissedildiği belirtilmektedir.

Gemiadamları İşgücü Raporu şunları göstermektedir;

– 240 Zabit açığı

– İstihdam edilen zabit sayısının son beş yılda 10.8% artmasına rağmen  işe alımlar dünya filosundaki büyümeye ayak uyduramıyor.

– 2026 yılına kadar, deniz taşımacılığının önümüzdeki beş yıl içinde yılda 2% büyüme gerektiren ek 89.510 zabite ihtiyacı olacak.

– 289 zabit ve 16.770 gemici dahil denizde çalışan kadın sayısı geçtiğimiz yıllarda 45% artarak 24.059’a yükseldi.

Endişe verici bir şekilde, ortak ankette 2026 yılına kadar 89.510 zabite daha talep olduğu ve bunun için yılda 2% büyüme gerekeceği tahmin edilmektedir.

2010 yılından bu yana zabit istihdamında ortalama büyüme oranının yıllık 2,4% olması, artan talebin karşılanabileceğini gösteriyor.

Ancak ICS Yönetim Kurulu Başkanı Esben Poulsson, denizcilik sektörünün son yıllarda memur sıkıntısıyla başa çıkabilmesine rağmen, pandeminin kaynakları esnetmelerinden endişe ediyor.

Poulson “2023’ten itibaren zabitlerin ve gemicilerin yeni regülasyonlar çerçevesinde yeni operasyonel görevler üstleneceğini  ve teknik değişikliklerin olacağı, bu yöndede de gereksinim ve taleplerin ortaya çıkacağını” ifade etmiştir.

Bu rakamlar ve belirtilen ihtiyaçların, eylem çağrısının gerekli olduğunu ve çabaların iki katına çıkarılması gerektiğine de işaret etmektedir, Poulson.

Denizde kariyere yüz çeviren gençler

Raporda, denizde kariyer için eğitim ve öğretimin teşviki öneriliyor.  Ayrıca, deniz idarelerinin deniz taşımacılığında gemiadamı işe alımlarını takip etmeleri  ve ulusal düzeyde tedbirler almaları gerektiği de belirtilmektedir.

ICS, STCW Konvansiyonu’nun denizciler üzerindeki değişen talepleri yansıtacak şekilde güncelleştirilmesini istiyor.

Denizcilik mesleğinin en büyük işgücü tedarik ülkesi olan Filipinler’de denizcilik mesleğine giren sayılarda azalma olduğunu gösteren son raporlar, salgın deneyiminin gençleri denizdeki kariyerlerinden uzaklaştırıyor olabileceğini gösteriyor.

ICS deniz taşımacılığı sektöründe gemiadamlarını kilit çalışan olarak kabul edilmesi için hükümetlere baskıya devam edeceğini, karayolu ve havayolu sektörlerinde de aynı uygulamanın yapılması ve benzer sorunlarla karşılaşan ülkeler arasında dolaşım serbestisi çağrısında bulunuyor.

İncelemedeki olumlu gelişmelerden biri, Poulsson’un cinsiyet dengesini geliştirmek ve beceri boşluğunu doldurmaya yardımcı olmak için teşvik edilmesi gerektiğini öne sürdüğü kadın denizcilerin sayısındaki artıştır.

Raporda, kadınları eğitimden geçmeye teşvik etme girişimlerinin artmasının, daha fazlasının denizci olmasına yol açtığını belirtti.  2021 yılında zabit kursiyerlerinin 15%’ini, gemici kursiyerlerinin ise 6%’ını kadınların yaptığı tahmin ediliyor.  Bununla birlikte, kadın işgücünün yüzdesi düşük kalıyor: küresel denizcilik işgücünün sadece 1,28%’i kadınlardan oluşmaktadır.

Raporda, kadın gemicilerin büyük ölçüde kruvaziyer ve yolcu taşımacılığı sektöründe istihdam edildiğini, ancak kadın zabitlerin sektör genelinde daha yaygın çalıştığı ortaya kondu.

Başlıca işgücü arzı ülkeleri büyük ölçüde değişmemiş görünüyor.

Tüm gemiadamları için Filipinler, sektörün en büyük iş gücü kaynağı olmaya devam ediyor ve onu Rusya, Endonezya, Çin ve Hindistan takip ediyor.

Bu beş ülke denizci işgücünün 45%’ini oluşturuyor.

Filipinler aynı zamanda en büyük zabit ve gemici tedarikçisidir.

Haber resim kaynağı: https://hergunerdenizcilik.com/

03.08.2021