NextGEN, denizcilikte karbondan arındırma sürecini hızlandırmak için ilk toplantısını gerçekleştirdi.

NextGEN, denizcilikte karbondan arındırma sürecini hızlandırmak için ilk toplantısını gerçekleştirdi.

IMO-Singapur NextGEN projesi denizcilikte dekarbonizasyon girişimleri arasında işbirliğini ve bilgiyi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

Deniz Taşımacılığı sektöründeki dekarbonizasyon girişimlerini bir araya getirmeyi amaçlayan NextGEN projesi, küresel denizcilik camiasından çok sayıda paydaşı ve denizcilikten kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak ve iklim değişikliği mücadelesiyle ilgilenen denizcilik değer zincirini bir araya getiren ilk toplantısını gerçekleştirdi.

NextGEN (GEN kısmı  “green and efficient navigation-yeşil ve verimli seyir” anlamına gelmektedir.) Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ve Singapur Hükümeti tarafından yönetilmektedir. Bu proje,  küresel denizcilik topluluğundaki ve denizcilik değer zincirindeki çeşitli dekarbonizasyon girişimleri hakkında bilgi paylaşımını kolaylaştırmayı, işbirliği fırsatlarını ve boşlukları tanımlamayı amaçlamaktadır.

NextGEN toplantısında, yaklaşık 70 katılımcı, denizcilikte dekarbonizasyon sürecinde kimsenin geride kalmamasını sağlamanın yollarını ve deniz taşımacılığı ve enerji tedarik zincirinin genelinde işbirliğini kolaylaştırmak adına ciddi bir çalışma gerçekleştirildi.  Tamamlayıcı girişimler arasındaki koordinasyonu kolaylaştırmak, tartışmalara yardımcı olmak ve fikir paylaşımlarında bulunabilmek adına katılımcılara 2021’in ikinci yarısında bir NextGEN portalı başlatma planları hakkında bilgi verildi.

IMO-Singapur NextGEN,  yalnızca denizcilik endüstrisinde ve limanlarda değil özel bankalar, akademiler, kamu ve özel sektörde ortaklık kurmayı amaçlamaktadır.  2017 yılında IMO tarafından kurulmuş olup deniz taşımacılığı kaynaklı GHG emisyonlarını azaltmak için gereken değişiklikleri ilerletmek için Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje kapsamında NextGEN’in ilk açılış toplantısına katılanlar arasında bölgesel Deniz Teknolojisi İşbirliği Merkezlerinden (MTCC’ler) liderlerde vardı.

NextGEN toplantısı Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi (MPA)  ve IMO tarafından ortaklaşa düzenlenmiş olup denizcilik sektöründe dekarbonizasyon ve dijitalleşmeyi ele almak adına Gemiciliğin Geleceği Konferansı sırasında (23 Nisan) yapılmıştır.  Gemi taşımacılığından kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin İlk IMO Stratejisinin uygulanmasını destekleyen girişimlerden biridir.  2018 yılında kabul edilen ilk strateji , bu yüzyılda mümkün olan en kısa sürede deniz taşımacılığından kaynaklı GHG emisyonlarının aşamalı olarak tamamen kaldırılması için IMO Üye devletlerine çağrıda bulundu.

IMO Genel Sekreteri Kitack Lim konferansta yaptığıkonuşmada “Hiçbir paydaş tek başına hareket ederek deniz taşımacılığının dekarbonizasyonunu gerçeğe dönüştüremez. Bu Konferans ve NextGEN workshop’u denizcilik sektöründeki birçok paydaşı ortak bir hedefe ulaştırmak için bir araya getirmek açısından önemlidir”.“Mavi bir gökyüzü için zorlukların üstesinde gelmek  ve çözümler geliştirmek için hepimize bu konuda rol düşmektedir.  Küresel ekonominin taleplerine ve sürdürülebilir büyüme beklentilerine uyabilmek adına denizcilik dünyasının dönüşümsel değişimin ön saflarında olması gerekiyor.  Daha güvenli, daha çevre dostu ve verimli deniz taşımacılığı için dekarbonizasyonu kolaylaştırmalı ve dijitalizasyonu geliştirmeliyiz” açıklamasında bulundu. (The keynote speech by IMO Secretary-General Kitack Lim can be downloaded here.)

Singapur Ulaştırma Bakanı Ong Ye Kungise konferansın açılışında “deniz taşımacılığındaki gelişmeler, ekonomilerin gelişmesi ve dünya çapında yaşamların canlanması üzerinde gerçek bir etkiye sahip.  Dekarbonizasyon ve dijitalleşme iş birliğine derin bağlılık ile deniz taşımacılığı ve buna bağlı olan ekonomiler ve insanlar için daha iyi bir gelecek gerçekleştirebiliriz” açıklamasını yaptı.

Konferansın kapanışında Genel Sekreter Danışmanı Sayın Selwin Hart “Küresel ekonomide dekarbonizasyonun kaçınılmaz olduğu giderek daha açık hale geliyor.  Bu geçişi hızlandırmak ve 1,5 C hedefini ulaşılabilecek için acilen tüm sektörler şimdi harekete geçmelidir.” İfadelerini kullandı.

Dekarbonizasyonu destekleyen IMO projeleri

IMO kapasite geliştirme projeleri  gelişmekte olan ekonomileri (özellikle SIDS ve LDCS) destekliyor.  IMO bu projelerinde ülkelerin enerji verimliliği önlemlerini iç hukuk gündemlerine getirmeleri ve uygulamaları adına çaba sarf ediyor.

 Mevcut projeler:

-IMO-Singapore NextGEN initiative denizcilik paydaşlarını, dekarbonizasyon girişimlerini birbirine bağlamayı ve daha fazla işbirliğini desteklemeyi hedefliyor

IMO-Norway GreenVoyage2050 Project 

-IMO-EU GMN (Küresel Denizcilik Deniz Teknolojisi İşbirliği Merkezleri Ağı) projesi

-Global Industry Alliance (GIA) to support low carbon shipping 

-IMO-UNDP-GEF GloFouling Project Sera gazı emisyonlarına katkıda bulunan gövde kirlenmesi sorunu

-IMO-Republic of Korea GHG-SMART project 

-IMO-EBRD-World Bank FIN-SMART roundtable

-IMO-Germany Blue Solutions Project for Asia

-IMO and the UN Environment Programme (UNEP) Maritime Zero- and Low-Emission Innovation Forum Eylül 2021’de

 

30.04.2021