TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Toplantısı Yapıldı.

TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu Toplantısı Yapıldı.

TABMM Eylül ayı toplantısı 30 Eylül 2020 tarihinde Zoom üzerinden gerçekleştirildi.

TAB Mükemmeliyet Merkezi İcra Kurulu 30 Eylül 2020’de tüm kurul üyelerinin katılımıyla bir toplantı düzenledi. Belli aralıklarla periyodik olarak gerçekleştirilen bu toplantıda Türk Armatörler Birliğinin yapmayı planladığı faaliyetlerin detayları görüşüldü. Türk Armatörler Birliği değerli üyeleri ile birlikte sektöre olan katkılarını daha da ileri götürmek ve fayda sağlamak için nitelikli katkı sağlayan faaliyetler düzenlemektedir.

Bu çerçevede Kasım ayı başından itibaren kısa aralıklarla bazı etkinlikler tertip edilecektir. Bunlardan birincisi P&I kulüpleri ile loss& prevention kapsamında gemilerin en çok karşılaştığı kaza olayların sektöre sunulması, ikincisi teknik personel ile interaktif bir toplantı gerçekleştirerek yakıt bazlı sorunlar başta olmak üzere karşılaşılan sorunların benchmark yöntemiyle görüşülmesi, üçüncüsü ise yakıt, makine üreticisi, yağ üreticisi üçgeninde bir challenge session gerçekleştirilmesidir.

Bu etkinliklerin duyurusu planlama çalışmalarından sonra tüm sektörümüze duyurulacaktır.

Türk Armatörler Birliği Mükemmeliyet Merkezi ile ilgili bilgiye http://armatorlerbirligi.org.tr/mukemmeliyet-merkezi linkinden ulaşabilirsiniz.

 

01.10.2020