TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ YENİ ÜYELERİYLE DAHA DA GÜÇLENİYOR

TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ YENİ ÜYELERİYLE DAHA DA GÜÇLENİYOR

Konan Denizcilik, HDR Denizcilik, Hanem Denizcilik ve Akaylar Denizcilik yeni üyelerimiz olarak aramıza katıldı.

Türk Armatörler Birliği sektöründeki kapsayıcılığını artırmak ve yeni şirket üyelikleriyle daha geniş bir kitleye hitap edebilmek adına yeni üyelikleri teşvik ediyor. Bu kapsamda sektörün önemli ve kurumsal firmalarından olan Konan Denizcilik, HDR Denizcilik, Hanem Denizcilik ve Akaylar Denizcilik firmaları 24 Aralık 2020 tarihli ve 6 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Türk Armatörler Birliğine üye olarak kabul edilmişlerdir. Bu dört firmamız 12 gemi ve 63.666 DWT ile deniz taşımacılığı sektörümüzde hizmet vermektedir.

Söz konusu şirketlerimizi üyelikleri nedeniyle tebrik ediyoruz.

Konan Denizcilik ve Tic. LTD. ŞTİ.

1976 yılında kurulmuş olan Temel Kum Çakıl ve İnş. Mlz. Tic. ve Ltd. Şti. adı altında, derin deniz dibi kumculuğu ile faaliyet gösteren şirket, yıllar içerisinde inşaat malzemeleri ve inşaat sektöründe faaliyetlerde bulunmuş, 1990 yılının başında uluslararası sularda deniz taşımacılığına başlamıştır.

2000’li yıllarda Aile şirketi, grup firmalarına bir yenisini eklemiş olup, denizcilik alanındaki navlun taşımacılığına Konan Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. olarak devam etmeye başlamıştır. Halihazırda şirket 3 gemi ile genel kargo taşımacılığı yapmaktadır.

HDR Denizcilik

78 yıllık sanayi tecrübesi ile HODARA ailesi tarafından sadece hissedar özkaynakları kullanılarak kurulan firma, genç ve dinamik kadrosu ile denizcilik sektöründe fark yaratmak arzusundadır.

Firma sahibi, Türk Armatörler Birliğinin kurucu üyesi olan Adnan Barzilay’ın küçük torunudur.

Sıfır kaza, sıfır kirlilik ve çevre bilinci hedefleriyle geleceğin denizcilik şirketi olarak küresel pazarda ilerlemek hedefleridir.

Şirket Dalya-H adlı genel kargo gemisiyle sektörde hizmet vermektedir.

Hanem Denizcilik ve Yapı Ticaret A.Ş.

2005 yılında Ömer Rasim atabey’ ile  inşaat sektöründe ticari faaliyetlere başlayan Atabey Denizcilik ve inşaat Şirketimizin diğer iş kolu olan denizcilik işi için gemi alımı araştırmaları sürekli devam etmiş ve denizcilik eğitimini gemi inşaat mühendisi olarak tamamlayan  Halil İbrahim Atabey’ in de şirket yönetimine katılması ile   1975 yılında kurulan yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Özer Elektrik sanayi ve ticaret limited şirketi sahibi Adnan Öztürk ile güçlerini birleştirerek Atabey denizcilik ve Özer elektrik ortaklığında 2014 yılında Hanem Denizcilik firmasını kurup faaliyetlerine “Nali” adında ilk gemilerini alarak uluslararası deniz taşımacılığı işine başlanmıştır.

Sonrasında “Naci Atabey” ve “Gahura” gemilerini de filolarına katarak Denizcilik faaliyetlerinde büyüme göstermeye devam ettiler.

Sektörde ilkeleri doğrultusunda yaptıkları çalışmalar ile kısa zamanda tutarlı ve etkili bir başarı grafiği çizmiştir.

Halen inşaat, yenilenebilir enerji ve denizcilik sektörlerinde ticari faaliyetleri devam etmektedir.

Kurulduğu günden itibaren, insanı en önemli kaynak ve yatırım olarak gören şirketleri; etkin iş, planlama, lojistik, kalite standardı, karar alma süreci, yaratıcı çözümler başlıca amaçları olmuştur.

Akaylar Deniz Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş.

Akaylar, 1968 yılında İstanbul’da kurulmuş olup, koster gemi segmentinde Türkiye’nin en eski uluslararası Armatörlük şirketlerinden biridir. Akaylar’ın uzmanlık alanları; armatörlük, gemi işletmeciliği, gemi kiralama ve gemi acenteliğidir. Bu uzmanlık, deneyimli modern yönetim anlayışı ve yüksek vasıflı  gemi kiralama, operasyon, teknik, satın alma ve insan kaynakları personeliyle birleşmiştir.

Akaylar Denizcilik 5 gemi ve 36.264 DWT tonaj kapasitesi ile sektörde hizmet vermektedir.

Türk Armatörler Birliği Üye Olma Şartları

Derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıması koşuluyla;

  • Gemi maliki olan, işleten veya yöneten,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı özel kişiler veya Türk Ticaret Siciline kayıtlı tüzel kişiler,
  • Donatma iştirakleri veya deniz yolu taşımacılığı yapan özel veya kamu kurum, kuruluş ve temsilcileri derneğe üye olabilirler.

Maliki olunan, işletilen veya yönetilen gemilerin yabancı veya Türk Bayraklı olması üyelik koşulları bakımından önem arz etmez. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğimizin amaç ve ilkelerine,  üyelik avantajlarımıza, üye olma koşullarına, üyelik formu ve üyelik aidatlarına ait bilgilere www.armatorlerbirligi.org.tr adresli WEB sitemizden ulaşılabilmektedir.

08.01.2021