Türk Armatörler Birliğinde yeni danışmanlar görev alıyor.