Türk Armatörler Birliği Ağustos 2020 Ayı Gemiadamı Değişimleri Değerlendirmesi Ve Anket Sonuçları

Türk Armatörler Birliği Ağustos 2020 Ayı Gemiadamı Değişimleri Değerlendirmesi Ve Anket Sonuçları

Türk Armatörler Birliği gemiadamı değişimlerinin son durumunu analiz edebilmek için 4-6 Ağustos tarihleri arasında bir anket gerçekleştirmiştir.

Türk Armatörler Birliği tarafından gemiadamı değişimlerine ilişkin sorunlar, zorluklar yakinen takip edilmektedir. Bu zorluklara çözüm yaratabilmek, gemiadamlarının ülkeler arası geçişlerini kolaylaştırmak, özellikle salgının yoğun olduğu dönemlerde ülkemiz içinde şehirlerarası geçişler ile limanlarımızdaki personel değişimlerinin kolaylaştırılması anlamında birçok kademede çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Bu önerilerimiz başlangıçta gemiadamı değişimlerinde yaşanan zorluklara dikkat çekmek için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına, Sağlık Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına ve THY Yönetim Kurulu Başkanlığına gönderilmiş, ardından başka bir yazı ile personel değişimlerine ilişkin zorluklar ve somut çözüm önerilerimiz Denizcilik Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.

Bu çözüm önerileri dışında sektörümüze ikinci dalga salgın ihtimaline karşı kontrat süresi biten veya ülkelerin liman ve uçuş yasakları nedeniyle yapılamamış gemi adamı değişimlerinin Ağustos ayı içerisinde tamamlanması çağrısında da bulunulmuştur.

Bu sebeple gemiadamı değişimlerinin son durumunu değerlendirebilmek için 4-6 Ağustos 2020 tarihleri arasında kısa bir anket hazırlanarak yaklaşık 120 firmaya gemiadamlarına ilişkin değişim bilgileri sorulmuş ve 43 firma anketimize katılım sağlamıştır. Bu çerçevede pandeminin başladığı Mart ayından 5 Ağustos 2020 tarihine kadar 2877 gemi personelinin değiştirildiği, hala değiştirilme işlemine devam edilen 1446 gemi personeli olduğu ve bunlardan yaklaşık 200’ünün 12 ay üzerinde bir süredir gemide bulunduğu ve malum güçlükler nedeniyle değiştirilemediği ifade edilmiştir. Yine 43 firmanın gemilerinde bulunan personel mevcudunun 5150 civarında olduğu belirtilmiştir.

Bu değişim rakamlarının şirketlere dağılımı homojen olmayıp, bazı şirketler %90’a yakın değişim gerçekleştirmişken, bazı şirketler çalıştıkları bölgeler, gemiadamlarının Yabancı veya Türk olmasına göre daha düşük oranlarda kalabilmiştir. Özellikle Filipinlerin uygulamakta olduğu sıkı tedbirler dolayısıyla bu ülke gemi adamlarını değiştirme konusunda zorluklarla karşılaşıldığı belirtilmiştir.

Gemiadamı değişimlerine ilişkin değerlendirmenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.